Vilket mindset har du när du möter dina elever?

Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är […]

Språkutveckling med Ipads i förskoleklassen

Vi i förskoleklassen, Påarps skola, fick möjligheten att arbeta med Ipads under fem veckor och valde att arbeta med appen ”Story Creator”. Eleverna blev introducerade hur appen fungerar och hur de kunde använda den. Flera av eleverna kände till denna app sen tidigare. Valet av gruppindelningar gjorde vi pedagoger ut efter var eleverna befann sig i […]

Anne Bamford och det tredimensionella klassrummet

Vår konkreta värld är tredimensionell. Allt som kan ses och interageras i den fysiska, konkreta världen är tredimensionellt. För att vi ska uppleva vår omgivning tredimensionellt behöver vi två ögon eftersom det är det som skapar djupseendet. En 3D-projektor använder miljontals mikroskopiska digitala speglar som reflekterar ljuset. Ljuset skapar i sin tur två bilder på […]

Läxor på vetenskaplig grund?

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och forskning visar att lärares förhållningssätt är en av de viktigaste faktorerna för elevers resultat. Därför behöver vi ständigt hålla liv i dialogen kring hur lärare arbetar och vilka lärandesituationer lärare skapar. Läxor är i dessa lärandesituationer ett av flera områden att ta i beaktande. Begreppet läxor avser vanligtvis […]

Flippfilmer i matematik på både svenska och arabiska

Hamid Yasin är matematiklärare på Wieselgrensskolan i Helsingborg och arbetar sen en tid tillbaka med att flippa klassrummet. Här kan du ta del av hans flippfilmer.

I höst är vi LIKA

Känner du till LIKA? Nej, inte ordet utan verktyget? Ja, LIKA är ett verktyg som SKL erbjuder oss i skolans värld att använda för att skolan (rektor skriver SKL men det gäller nog skolan som helhet egentligen) ska få ett stöd i sitt arbete med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering. Verktyget består […]

SETT-tankar

Kul att ha fått uppleva en Settmässa. Kändes som att jag halkade in lite på ett bananskal, en kollega som ingick i områdets IKTgrupp slutade och jag fick frågan om jag ville ta över och om jag ville följa med till Sett, vilket kändes som en stor ära. Just nu klurar jag på hur jag […]

Srini Swaminathan – ser möjligheter

En av de seminarier som stod ut, utöver det vanliga var Srini Swaminathan som beskrev  sitt uppoffrande arbete som lärare i TeachForIndia. Känslan av inspiration man fick med sig gick inte att ta miste vare sig hos mig själv eller i de ansikten jag såg i halvmörkret på väg ut.  Men vad är det i […]

Gör det du älskar och älska det du gör

SETT 2014 inleddes för mig med frasen ”gör det du älskar och älska det du gör”. En bra start, som fortsatte med tankar kring… tankar, helt enkelt. Hur vi tänker kring det som händer runtomkring oss är viktigare för vår stressnivå än det som händer. Stress är inget annat än ett rörigt inre, en mängd osorterade tankar. […]

The Wow factor – det tredimensionella klassrummet en väg för ökad förståelse?

Professor Anne Bamford är direktör för ett internationellt forskningsinstitut och ingår i den engelska utbildningskommissionen. Annes forskning är erkänd både nationellt och internationellt. I sin forskning har hon fokuserat på kreativitet, innovation, mångfald, jämlikhet och sociala effekter. Anne har varit delaktig i stora internationella konsekvens- och utvärderingsstudier ibland annat i Danmark, Nederländerna, Hong-Kong och Norge. I […]