Kartläggning av barns kunskaper i matematik och systematiskt kvalitetsarbete

Som en del av Förskola i Familjen Helsingborg föreläser Camilla Norrhede om att arbeta med kartläggning av barns kunskaper i matematik kopplat till systematiskt kvalitetsarbete. Läs mer: Systematiskt kvalitetsarbete i förskola

Dammhagskolan och Pegasus trädgård

Under höstterminen 2015 påbörjades planerna för ett samarbete mellan Dammhagskolan F – 3 och Staffan Björklund i Hög och Pegasus trädgård, Kävlinge kommun. Vi skulle använda oss av skapande arbete, teater/drama och ekologi för att inspirera elevernas språkutveckling, fantasi och lärande. Under vårterminen har samtliga 9 klasser (175 elever i årskurserna F – 3 samt […]

Utbildningsforum för fritidspedagoger

För en tid sedan anordnades ett utbildningsforum för Landskrona stads fritidspedagoger. Tanken bakom detta är fritidspedagogerna själv tillsammans med samordnande rektor Peter Andersson. Att satsa på fritidspedagogerna är ett av stadens fokusområde under året samtidigt som fritidspedagogerna själv kände ett behov av att lära känna varandra och öka det kollegiala lärandet mellan enheterna. Dagen började […]

Hjälp oss med namn till nya Pedagog Skåne Nordväst!

Pedagog Skåne Nordväst är ju regionens egna ”magasin” med pedagogisk inspiration här på nätet. Här synliggör vi en del av allt det goda arbete som sker på våra förskolor och skolor i regionen Skåne nordväst. Den 1 januari 2016 träder ett nytt samarbetsavtal i kraft som gör att varumärket Skåne Nordväst försvinner. Den största förändringen med det nya avtalet är […]

Läslyft i Landskrona

Från och med hösten 2015 deltar Glumslövs skola, Västervångskolan, Härslövs skola och Seminarieskolan 7-9 i Läslyftet. Landskrona har fått stadsbidrag för fyra handledare som finns på nämnda skolor och som under läsåret går en handledarutbildning på Högskolan i Kristianstad. Arbetat med läslyftet kan även organiseras på skolorna utan stadsbidrag. Läslyftet riktar sig till lärare inom […]

Internationell konferens kring Cooperative Learning

Den 1-3 oktober gick den Internationella konferensen i Cooperative Learning av stapeln i Odense, Danmark. Konferensen organiserades av International Assocation of the Study of Cooperation in Education (IASCE) med University College Lillebaelt i Odense som värd. 200 deltagare från 29 länder möttes under tre intensiva dagar för att deltaga i workshops, lyssna på presentationer av […]

Alla är lika olika – Att forma skolan efter eleverna

Under tre års tid har lärare, rektorer och förvaltningsledare i tolv kommuner arbetat med att på olika sätt öka sina kunskaper om vad inkluderande lärmiljöer är och kan vara, samt utveckla sina verksamheter för att på ett bättre sätt kunna möta alla barns behov och ta tillvara deras olikheter. FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer startade 2012 med […]

Analysgrupper för databaserade beslut i skola och förskola

I samarbete med Kommunförbundet Skåne och Universitet i Twente i Holland har en skola i Landskrona och åtta skolor i Helsingborg nu inlett ett arbete med analysgrupper. Arbetet ska till att börja med pågå under ett år och går ut på att i grupper på skolnivå utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av ett vetenskapligt […]

Elever engagerade i flyktingfrågan

Måndagen den 7 september var en känslig dag för många elever i årskurs 4 på Pilängskolan i Landskrona. De flesta hade hört talas om och sett bilden på det lilla flyktingbarnet Alan som hade hamnat på alla löpsedlar och i sociala medier. Halle Rabiei är lärare i åkurs 4 och valde att efter en överenskommelse […]

Miljökonferens i Portugal med Landskronastudenter i spetsen

När kompisar och kollegor hade påbörjat sitt sommarlov reste Karin Warlin tillsammans med två studenter,  Dzeneta Sadikovic och Oscar Andersson, från Allvar Gullstrandgymnasiet till Portugal i slutet av juni. De reste tillsammans med tre elever från Katedralskolan i Lund och målet var den internationella miljökonferensen, CEI2015, i Oeiras. CEI är en förkortning för Caretakers of the […]