Hej efter sommaren! Vad händer nu?

Ja, vad händer nu? Där jag är nu är det helt plötsligt läsår 2015-2016. Jag är tillbaka på kontoret på Maria Park efter semestern och det har redan gått en hel arbetsvecka. Idag har jag visserligen brottats med min kontorsstol, men förutom det så är det väldigt trevligt att sätta sig vid tangentbordet igen. Med detta […]

Berättande i skolan – Tell me a story

Genom berättelser ges vi tillträde till verkligheten och berättelserna sätter det inre livet i rörelse. Med berättande i skolan interagerar elever med varandra och lär sig regler för tänkandet. De får möjlighet att se två sidor av ett problem. Elever lär sig att bli kritiska och inte ta till sig allt de ser, lär sig […]

Matematiklyft i förskoleklass

Vårterminen 2014 startade Landskrona stad upp Matematiklyftet för lärare i förskoleklass. Utbildningen har pågått under snart tre terminer och avslutas till sommaren. Carina Magnusson som till vardags är förskollärare på Glumslövs skola är den som ansvarat för utbildningen av ett tjugotal pedagoger. De har tillsammans träffats var tredje vecka och har då arbetat med skolverkets […]

Sång och hålligång

Igår var det dags för Sång och hålligång i Slottscaféet i Landskrona. Där samlades stadens alla förskoleklasser för att sjunga och ha kul tillsammans. Pernilla Thomsen, initiativtagare till Sång och hålligång, berättar att tanken med arrangemanget är att barnen möts på en gemensam plats och visar att oavsett hudfärg och bakgrund är alla lika och […]

Barbafamiljen på besök

På Sandvångens förskola i Landskrona utgår alla förskolans fyra avdelningar från temat Barbapapa. Detta grundar sig i Utbildningsförvaltningens fokusområden: digitalisering, inkludering, matematik, naturvetenskap och teknik.

Porträttet v.18 – en förstelärares tankar

Namn:  Eva Mellblom Arbetsplats: Glumslövs skola Yrkeskategori:  Lågstadielärare samt förstelärare med samordningsansvar för lärarkandidatverksamheten i Landskrona Stad Just nu arbetar Eva  för andra året i årskurs 3. Till hösten kommer hon att prova på att jobba som resurslärare. Då ges hon möjlighet att pröva hur hennes ganska långa erfarenhet kan hjälpa de elever som behöver lite extra […]

Utställning kring Earth day

Allt började som en tanke hos Pernilla Thomsen och Vildana Basic på Dammhagsskolan i Landskrona. Earth day skulle uppmärksammas i kommunen och då föddes Pernillas och Vildanas sin idé. Kort därefter bjöd de in alla förskoleklasser att delta i en utställning med temat Earth day. Varje klass skulle skapa något inom temat hållbar utveckling. Varje klass/skola fick själv tolka […]

Earth day i Landskrona

Under 2015 kommer förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Landskrona stad att fira Earth day. En internationell temadag initierad av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson för att uppmärksamma världens miljöproblem. Dagen har sedan starten 1970 firats den 22 april varje år i mer än 192 länder. Målet med årets Earth day är att Landskrona stad ska bli […]

Porträttet v.16

Namn: Anna-Carin Olofsson Arbetsplats: Kvarngårdens Förskola Yrkeskategori:Förskollärare Anna-Carin arbetar på en avdelning för 3-6-åringar. Hon tycker om att läsa/berätta sagor och har gått sagopedagogutbildning. Anna-Carin är även med i en utvecklingsgrupp och en verksamhetsgrupp tillsammans med förskolechefen som även ansvarar för Svarvarens förskola. Hon är även miljöombud samt handledare för studenter från Malmö Högskola. Det bästa med arbetet är […]

Sempati på Seminarieskolan

Precis som andra skolor arbetar Seminarieskolan alltid med att stärka elevernas självkänsla och empati. Förutom det dagliga värdegrundsarbetet har Seminarieskolan därför minst en vecka om året något de kallar ”Sempati-vecka”. Ordet sempati kommer ur orden seminarieskolan samt empati. Skolan koncentrerar sig då på något tema som alla faller inom ramen för värdegrund. Det kan  t.ex. handla om en gemensam […]