Kommunikation och samtalsmetodik

Ju bättre grupper kommunicerar desto bättre presterar de. Positiva kommunikationsbeteenden kräver en atmosfär där deltagarna vågar bidra även med information som de är osäkra på kommer att mottas positivt. Tydlighet och lyhördhet är centrala nycklar för att förbättra kommunikationen.

Samtal kan ha olika syften och de flesta samtal är bra om den funktion de får stämmer överens med syftet. En tänkt dialog som blir en diskussion är till exempel inte önskvärt. I den länkade presentationen finns mer information om detta.

Lärande samtal bidrar till en djupare dialog

Lärande samtal är en samtalsform med syfte att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Det är ett dialogiskt samtal som exempelvis kan användas i uppstarten av utvecklingsarbeten för att synliggöra vad deltagarna redan har för erfarenheter och kunskaper inom det aktuella området.

Lärande samtal följer en viss struktur som möjliggör för alla att bli hörda, vilket bidrar till ett djup i dialogen. Denna struktur kan med fördel också användas i andra sammanhang. Det finns ett antal verktyg som du som leder lärande samtal kan använda för att utmana deltagarna att inte bara befästa myter eller bekräfta möten. Dessa finns också i presentationen.

Arbeta med lärande samtal

Presentationsmaterial: Processledarutbildning 3: Samtalsmetodik presentation (pdf)

I materialet kan du bland annat ta del av:

  • modell för att beskriva kommunikation (Joharifönster)
  • roller och struktur i lärande samtal
  • dokumentationsmall för lärande samtal

Presentationsmaterialet är från del tre av kursen Utbildning för processledning som FoU Skola erbjuder i samarbete med Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Utbildningen riktar sig i första hand mot pedagogisk personal med uppgift att driva olika typer av utvecklingsprojekt.

Kursledare: Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez