Konferens för att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling

På temat Hur kan vi förbättra elevernas lärande? Hur kan vi öka likvärdigheten mellan skolor genom att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling? arrangerar Helsingborg konferensen Rektorer i aktion.

– Genom konferensen vill vi sprida framgångsrika metoder för ledarskap och skolutveckling till alla med en ledarfunktion i förskolor och skolor i hela Sverige, säger Lisbeth Gyllander strategisk utvecklare på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg och en av forskarna i projektet Rektorer i aktion.

Konferensen Rektorer i aktion riktar sig till förskolechef, rektor, biträdande rektor, utvecklingsledare på central nivå samt till förvaltningsledning inom förskola och skola. På konferensen kommer skolresultat sättas i ett globalt sammanhang, det kommer finnas tillfällen för lärande, beprövning av erfarenheter tillsammans med kollegor och forskare och det blir en plats att bygga nätverk.

Konferensen bygger på och avslutar forskningsprojektet Rektorer i aktion som skol- och fritidsförvaltningen startade 2012 tillsammans med den norska kommunen Sandnes. Den 24 april 2015 kommer Sandnes att hålla i en konferens med samma innehåll och upplägg som i Helsingborg.

Med målet att förbättra elevers lärande

Det övergripande målet med Rektorer i aktion har varit att förbättra elevers lärande och minska skillnaderna i resultat mellan elever på olika skolor, för att på så vis öka likvärdigheten.

Den övergripande analysen av resultaten från projektet tyder på att utvecklingen av skolledarnas färdigheter och förmågor har haft påverkan på elevernas prestationer. Om skolutvecklingsinitiativ ska leda till hållbara förändringar i en praktik (exempelvis på elevernas lärande) behöver förändringar även genomföras i andra praktiker, som till exempel ledarskapet. Resultaten från detta projekt skulle därför kunna ge input på hur man kan förbättra elevernas lärande och prestationer genom att utveckla skolledarnas kompetens.

– Möjligheterna till kollegialt lärande har haft en betydande roll i skolutvecklingen på respektive skola. De färdigheter och förmågor som skolledarna utvecklat har börjat sprida sig i skolan och vår forskning tyder på att en förstärkning av skolledarens förmågor att leda skolutveckling även ökar elevens lärande, säger Lisbeth Gyllander.

Kontakt
Lisbeth Gyllander
Strategisk utvecklare på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad och forskare i projektet
konferenshbg@helsingborg.se