Konsten att komma ikapp eller konsten att följa upp, hålla i och sprida…

Att kastas in i ett redan påbörjat utvecklingsarbete, att försöka få grepp om arbetet och samtidigt kontinuerligt upptäcka nya frågetecken kan kännas frustrerande. Det kan samtidigt ses som en spännande utmaning, som i sin tur öppnar upp för nya spännande utmaningar.

ifous digitalisering i skolan grafik

Efter att ha blivit involverade i ”Ifous Digitalisering i skolan” ett år efter projektets påbörjan inser vi att vi har en del att göra för att förstå vad projektet innefattar och för att få en bild av vad som har gjorts bland deltagarna från vår kommun. Med kommunikation som verktyg går det emellertid relativt smärtfritt. Vi hade förmånen att få delta på Ifous utbildningsseminarium i Kista 19-20 mars och där få möjlighet att samla information. Vi kunde göra observationer och se axplock av vad deltagarna har gjort hittills. Vi kunde intervjua deltagarna och få deras upplevelser om var de befinner sig i sin utveckling. Vi kunde reflektera genom att delge varandra vad vi hade sett och hört.

Ganska snabbt har vi alltså lyckats få en hyfsad, dock inte fullständig, bild av nuläget. Lika snabbt har vi insett att den egentliga utmaningen ligger i att hålla samtalen levande här på hemmaplan samt att sprida de erfarenheter som görs bland deltagarna och den input vi får genom att vara med i Ifous. Vi får ta del av den senaste forskningen inom området och frågorna som väcks hos oss är många.

Här väljer vi att lyfta en av alla våra frågor. Anna Åkerfeldt (2014) har funnit att användningen av digitala resurser som redskap i elevers kunskapande skiftar i olika faser i elevers arbete i skolan. Elever som får använda sådana resurser medan de tränar (övningspraktiker i skolan) får inte göra det i samma utsträckning när de sedan ska representera eller visa sina kunskaper (redovisningspraktiker i skolan). Åkerfeldt undrar därmed vilka möjligheter eleverna då egentligen får att visa sina kunskaper. Vi undrar som en följd av Åkerfeldts forskning hur det ser ut i våra skolor. Frågan kommer vi dryfta med deltagarna i Ifous framöver, men vi är även nyfikna på hur det ser ut hos dig. Dela gärna med dig om hur du gör om du har hittat en samstämmighet mellan elevers övningspraktik och elevers redovisningspraktik!

/Styrgruppen för Ifous digitalisering i skolan, Kunskapsstaden Helsingborg via Jaana Nehez @jaananehez


 Länk till sidan för FoU-programmet Digitalisering i skolan

Länk till den öppna Google+ gruppen Digitalisering i skolan