Kraften i att utgå från barns lek

Under våren 2015 samlades de åtta förstelärarna i Helsingborg och deras förskolechefer i en processutbildning för att få tillstånd ett fördjupat kollegialt lärande i förskolorna.

Den 1 juni presenterar de sitt arbete för sina kollegor på Sundspärlan i Helsingborg. I filmen får du ett smakprov på deras berättelser.

Här kan du läsa artikel om satsningen:
Förstelärare i förskolan prioriteras i Helsingborg 

I oktober 2015 släpptes boken Kraften i att utgå från barns lek. Läs en sammanfattande artikel om resan från utbildning till boksläpp:
Kraften i att utgå från barns lek