Långa pass – möjlighet och utmaning

Vi har gjort en schemaförändring som gett mig en hel förmiddag med samma elever varannan vecka. Då blev min tanke utmanad. För det mesta arbetar vi gemensamt i matematiken, språkcentrerat och i grupper. Det jag saknar på de lektionerna är att eleverna får pyssla på egen hand, får chans att lägga saker tillrätta i minnet och lära utan att de märker det. För att få mer av detta beslöt jag att införa matematikstationer på torsdagsförmiddagarna. Tanken är enkel. Vi har 120 minuter och 4 stationer ger 30 minuter på varje.  Vilka stationer ska jag ha? Vilket lärande ska jag planera för?

Den första stationen var given – den skulle handla om våra Bee Bots. Dessa otroligt användbara och trevliga små djur som fängslat oss alla, både vuxna och barn.

Jag vill att eleverna utvecklar förmågan att tänka logiskt, att kommunicera och att analysera – så uppgiften blev att

  1. Bygg en bana för Bee Boten med klossar och kappla.
  2. Rita en karta över banan
  3.  Rita in hur Bee Boten ska programmeras på kartan
  4. Programmera
  5. Testa
  6. Gör om tills Bee Boten klarar banan – filma då.

Här bestämde eleverna att Bee Boten skulle fickparkeras.

Här syns tydligt hur eleverna planerat programmeringen.

Andra stationen skulle vara färdighetsträning. Vi testar just nu olika digitala resurser för färdighetsträning och  vid station 2 fick eleverna i uppdrag att arbeta med 10monkeys.com  Här arbetar eleverna fritt och  många arbetar spontant med mönster för de tror inte att det har med matematik att göra. Jag uppmanar dem flitigt eftersom jag vet att detta är en viktig grund för att senare kunna se och hitta generella samband i matematiken. Eleverna har önskat att få ha hörlurar och lyssna till musik när de arbetar enskilt och det har vi gått med på. Vi gör bedömningar hela tiden om någon letar mer musik än tränar matte men vi ser redan efter en vecka att nyhetens behag lagt sig och flera elever väljer att ha hörlurarna utan musik, för att på så sätt få lite avskildhet.

På den tredje stationen ville jag återigen ha något praktiskt arbete som inte ”känns” som matematik. Första gångerna hade jag i uppdrag till eleverna att göra klart en figur med arean 100 rutor.

Men nu är de alla klara. Nu fick jag tänka till. Vi håller på att sätta upp en opera. Mitt uppdrag är bland annat att sy fem peruker av mattrasor till de elever som ska spela dockor. Där fanns min uppgift. Eftersom vi arbetat med mätning av sträckor och att jämföra  area fick uppgiften bli att klippa 21 mattrasor som är en meter och tio mattrasor som är 15 cm långa samt en rektangel av lakanstyg som är 10 cm bred och 20 cm bred. Fram med saxar, tumstockar och mattrasor! Det blev en härlig stämning just vid detta bord och samarbetet löpte fint. Skratt och fnitter hördes.

Resultatet.

På den fjärde stationen blev det precis samma arbete som på andra, men med matteportal.se Eleverna är otroligt glada för denna resurs då belöningen när man lyckats med ett uppdrag är monsterkort som ser roliga ut. Här har jag gjort ”läxor” – alltså uppdrag till eleverna så att jag vet vad de tränar på.

Sammantaget har detta blivit en efterlängtad förmiddag för både elever och lärare. Vi har mysigt, vi har tid för varandra och alla vet precis vad de förväntas göra. Jag har tid för relationsbyggande och utvecklande samtal med eleverna, bedömning, hinner ge extra hjälp och att bara vara med dessa fantastiskt fina ungar. Kan jag arbeta så här fler dagar i veckan? Det tål att änkas på!

/Susanne Jönsson