Länkar för arbete med miljöpedagogik och hållbar utveckling

Här finns länkar och tips för dig som vill arbeta med miljöpedagogik och hållbar utveckling i förskola/skola.

På Energifallet.se hittar du 33 övningar för grundskolan som kopplar elevernas vardag och livsstil till energi, klimatpåverkan och hållbar utveckling. För varje övning beskrivs läroplansmål och vilka förmågor som tränas.

Naturskyddsföreningens sidor för skola finns även många andra verktyg som du kan använda dig av i skolan. Du kan till exempel hitta läromedel utifrån olika teman och du kan anmäla din klass till olika kurser och delta i olika projekt.


HUT I SKOLAN är en sida där du som jobbar med lärande för hållbar utveckling i grundskolan och gymnasiet ska kunna hitta inspiration, fördjupning och konkreta tips. 


  • Grön Flagg– miljömärkning för skolor och förskolor

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling.