Lärandets nya landskap i Riksdagen

Den 5/2-14 anordnades en öppen hearing i riksdagen med namnet Lärandets nya landskap. Ämnet var primärt skolans digitalisering. Medverkade gjorde ett antal personer, nationella och internationella, för att lyfta frågor om hur vi kan lösa skolans digitalisering på ett bra sätt. Från Helsingborg var Edward Jensinger, Utvecklingschef SFF, inbjuden för att medverka i panelen vid passet om innovativa lärmiljöer.

”Forskningen pekar på att rätt använt kan modern teknik i skolan höja skolresultaten. Detta förutsätter inte bara att lärplattor finns tillgängliga i klassrummet. Det kräver även att lärarna känner sig trygga med att använda utrustningen på ett sätt som förstärker deras undervisning. Därför är det viktigt att lärare får den fortbildning och kompetens de behöver för att lyckas med detta.”

Källa: DIUs rapportserie,Nr 1, 2014, ”Lärandet nya landskap – framtidens lärande” sid 4
Citatet ovan har avsändare som Bo Jansson (LR), Eva-Lis Siren (Lärarförbundet), Matz Nilsson (Sveriges Skolledarförbund), Tomas Tobe ((M) ordförande Utbildningsutskottet i riksdagen), Camilla Waltersson Grönvall ((M) riksdagsledamot, ledamot).

Hearingen anordnades av ovan nämnda, tillsammans med Datorn i Utbildningen (DIU). Hearingen var indelad i tre pass.

  1. Learning today
  2. Ledarskap och lärande för kvalitet och tillväxt
  3. Innovativa lärmiljöer

Learning Today

Vid detta pass talade Valarie Hannon, Director of Board, InovationUnit UK, Mark West, UNESCO, Paris och Jan Hylén, Expert Digitaliseringskommiten. De talade alla, på olika sätt, om det faktum att skola och utbildning förändras. De menar att förändringen kommer väldigt långsamt och att de flesta andra sektorer har sprungit ifrån skolan.

Den som gjorde mest avtryck var Mark West som inledde med att tala om vad skolan kunde vara om vi förändrade, till och med så mycket att det skulle kunna liknas vid ett paradogmskifte. Mark använde sig av en reklamfilm för att visa hur det kunde, och enligt honom borde, se ut i våra skolor.

Därefter talade Mark om det faktum att det inte ser ut så. Och att vi i skolorna gör fem avgörande misstag. Dessa är att vi 1) använder teknik som ett mål inte ett medel, 2) man ersätter lärare med teknik, 3) att man med teknik som ursäkt låter elever arbeta ensamma utan lärares och elevers stöd, 4) man fokuserar på hårdvara snarare än på mjukvara, dvs vad man kan göra med IT, 5) att vi stärker de elever som minst behöver stärkas via våra digitala arbetssätt istället för att stärka de svagaste eleverna.

Ledarskap och lärande för kvalitet och tillväxt

Under detta pass talades det en hel del om att ta ansvar för sitt eget lärande. Att leda sig själv. Marie Andersson, lärare Gotland (@opedagogen på twitter) talade om det utvidgade kollegiet (ex Twitter och Facebook) som en kraftig hjälpande hand i hennes yrkesutveckling.

Martin Claesson, intendent och skolledare på Årsta skola i Stockholm, talade om hans arbete att leda Årsta skola till en digitaliserad skola andra ser upp till och vill efterfölja. Exempel på deras arbete finner ni under taggen (på Twitter) #talasomTED.

När det sedan blev panelens tur att tala och ställa frågor uttryckte Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, mycket tydligt att det måste till kompetensutveckling för rektorer så att de klarar av att leda skolans digitalisering. Dessutom efterfrågade han en nationell agenda för skolans digitalisering.

Innovativt lärmiljöer

Under detta pass fick vi komma in i några lärares klassrum. Först Britt-Marie Hagman, lärare i Ale kommun, som väldigt väl visade hur hon arbetade med sina elever med språkinlärning i allmänhet och med skrivförmågan i synnerhet. Britt-Maries sätt att arbeta med skrivande har visat sig vara enormt framgångsrikt. Hon har, 2013, 100 % måluppfyllelse i sin klass i både svenska och matematik på de nationella proven. Detta att jämföra med resultat som var rejält mycket sämre 2010 då hon inte hade tillgång till datorer. Britt-Maries presentation var mycket spännande.
Därefter kom Katarina Lycken Rüter, lärare på Östra Real i Stockholm (@Klycken på Twitter). Hon tog med sig åhörarna in i sitt klassrum för att visa hur hon arbetar med Flipped Classroom och digital respons. Både genom olika verktyg som Socrative (där alla åhörare fick svara på en fråga om när man använder De eller Dem). Katarina gjorde en mycket medryckande presentation där hon pekar på det orimliga i att det är olika villkor i Sveriges skolor när det kommer till digitaliseringen. Detta är inte OK basunerade Katarina, till åhörarnas stora glädje.

Vid den efterföljande paneldebatten lyfte även Eva-Lis Siren upp behovet av en nationell agenda för skolans digitalisering. Eva-Lis menade att vi inte har någon tid att förlora. Edward Jensinger, Utvecklingschef i Helsingborg, tog vid där Eva-Lis och Katarina hade talat. Även Edward betonade behovet av en nationell strategi. Dessutom pekade han på att det idag finns A- och B-Skolor i Sverige. De skolor som har förutsättningar och vilja att utveckla skolan och de skolor som inte har förutsättningarna eller inte har viljan att förändra. Utöver det lyfte Edward att det är skolan som ska digitaliseras och inte elever och lärare. Hela organisationen allt från vaktmästare, bibliotekarier, lärare och rektorer. Alla ska bidra till elevernas måluppfyllelse.

Dagen i riksdagen var intressant och givande. Åhörare och deltagare gick alla ifrån hearingen med en känsla av att detta är angeläget och alla vill samma sak. Bättre lärande för våra elever som stödjer dem i deras framtid.