Lärarhandledning till Erövrarna – om att erövra en ny framtid

Erövrarna är en sajt som handlar om de unga människor som kommer från andra länder hit till oss i Helsingborg. En del har mot sin vilja tvingats lämna sina hem för att undkomma fattigdom, förföljelse, förtryck och krig. Andra har flyttat hit av andra orsaker. Här i vår stad föds deras drömmar om en ny framtid. Nu kan du använda deras berättelser i din undervisning.

erovrarna.se skärmdump

Vår tids Pelle Erövrare

Sajten erovrarna.helsingborg.se  föddes när Helsingborgs Stadsteater gav musikalen Pelle Erövraren hösten 2014. Det är en gripande berättelse om den unge Pelle från skånska Tomelilla. Han och hans far flyr till ett annat land för att försöka erövra en ny framtid. Det är inte svårt att se kopplingen mellan Pelles historia och det som sker i vår värld idag med så många människor på flykt.

På sajten har vår tids Pelle Erövrare fått berätta sina historier och gett sina bilder av hur det är att lämna allt och komma till ett nytt land. Texterna och bilderna ger upphov till många tankar och känslor.

Hur skulle det vara om jag var tvungen att fly?
Vart skulle jag ta vägen?
Hur skulle jag klara att lära mig ett nytt språk i ett nytt land?
Hur skulle jag klara av att göra allt det där helt ensam, utan min familj?

Arbeta med materialet i din undervisning

Helsingborgs stad har nu tagit fram en lärarhandledning för att arbeta med Erövrarna (pdf).

Målgruppen för handledningen är främst gymnasielärare. Syftet är att peka på hur erövrarna kan användas inom olika områden i undervisningen.

I lärarhandledningen finns övningar som kan användas för att öka kännedomen om flyktingsituationen i världen, om vår nutidshistoria, om religionens påverkan, om demokrati- och samhällsutveckling och kännedomen om sin egen och sina klasskamraters bakgrund och familjehistoria. Övningarna kan också användas för att stärka elevers förståelse och analytiska förmåga liksom skriftlig och muntlig framställning. Det finns också tydliga kopplingar till läroplanen i ämnena svenska, historia, religion och samhällskunskap.

Hjälp oss fylla på sajten

Det är meningen att sajten erovrarna.helsingborg.se ska fortsätta växa. Vi tar därför gärna emot ert material. Det kan vara text, bild, film, poesi, bild på ett konstverk, en sång, en dans… Något som berättar om hur en ung människa erövrar framtiden. Eller ett material som sammanfattar hur ni arbetade med texterna och vad ni kom fram till i era övningar och diskussioner.  Och har du hittat andra sätt att använda sajten på är vi självklart nyfikna på det också.

Skicka materialet till kom@helsingborg.se

Länkar