Läslyft i Landskrona

laslyftetFrån och med hösten 2015 deltar Glumslövs skola, Västervångskolan, Härslövs skola och Seminarieskolan 7-9 i Läslyftet. Landskrona har fått stadsbidrag för fyra handledare som finns på nämnda skolor och som under läsåret går en handledarutbildning på Högskolan i Kristianstad. Arbetat med läslyftet kan även organiseras på skolorna utan stadsbidrag.

Läslyftet riktar sig till lärare inom alla ämnen och förskollärare i förskoleklass. Fortbildningsmaterialet i Läslyftet är indelat i så kallade moduler. Modulerna riktar sig till olika skolformer och årskurser. I dagsläget finns det nio moduler att välja mellan. Dessa kommer att fördubblas hösten 2016.

Varje deltagande skola i Landskrona har valt vilken modul som de vill arbeta med utifrån de behov och förutsättningar som finns på respektive skola. De moduler som är valda i Landskrona är ”Samtal om text”, ”Tolka och skriva text i skolans alla ämne” och ”Läsa och skriva i alla ämnen”. Arbetet med läslyftet sker varje vecka i en grupp på 6-12 pedagoger under ledning av handledare. Skolorna kommer att arbeta med en modul per termin under läsåret 2015/2016.

Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, där lärare lär av och med varandra med stöd av handledaren. Läslyftet vill stärka det kollegiala lärandet och bidra till en förändrad fortbildnings- och undervisningskultur på deltagande skolor. Lärare får möta vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt som kan användas för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga.

Läslyftet pågår 2015-2018.