Läslyftet har startat i Helsingborg!

Under läsåret 2015/2016 deltar flera Helsingborgsskolor i Skolverkets fortbildningssatsning, Läslyftet. Helsingborgs stads grundskolor har fått beviljat medel för 6 handledare som handleder ca 70 lärare i grupper om 7-12 deltagare. Lärarna har olika ämnesinriktning och kommer från 11 olika skolor. De flesta har sin undervisning i årskurserna 4-9. Lärarna träffas en gång i veckan för antingen handledning eller uppföljning och erfarenhetsutbyte.

Lärarna som deltar detta läsår kommer från Allerums skola, Dalhemsskolan, Elinebergsskolan, Husensjö skola, Laröd skola, Rydebäckskolan, S.t Jörgen skola, Tågaborgsskolan, Wieselgrensskolan, Västra Ramlösa skola och Ättekullaskolan.

Så fungerar Läslyftet

Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga så långt det bara är möjligt genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, där lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare och material i form av texter och filmer på Skolverkets Läs- och skrivportal. Där får lärarna tillgång till vetenskapligt väl underbyggda metoder och arbetssätt som kan användas för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga.

Handledare Läslyftet

Handledare Läslyftet: Susanne Robinsson, Anna Weimenhög. Anna Ekberg, Anita Jönsson, Ulrika Persson, Jeanette Larsson.

Handledningen och det kollegiala arbetet utgår från Skolverkets struktur i lärportalen. Fortbildningsmaterialet är indelat i så kallade moduler (teman). Det finns flera moduler att välja mellan och antalet kommer successivt att utökas under tiden som fortbildningen pågår. Varje modul beräknas pågå under en termin.

I Läs- och skrivportalen finns ytterligare information att hämta om t.ex. innehållet i de olika moduler som fortbildningen bygger på. Där finns ett rikt material, tillgängligt för alla, med många intressanta artiklar och filmer med konkreta exempel på undervisningssituationer som har som syfte att utveckla läs- och skrivundervisningen.

Läslyftet riktar sig, i motsats till mattelyftet, till lärare inom alla ämnen och förskollärare i förskoleklass. Personal i skolbibliotek kan också medverka. Läslyftet kommer att pågå under tre läsår, 2015-2018. Första året vänder det sig till den obligatoriska skolan och förskoleklass. År två utökas det med gymnasieskolan och tredje året tillkommer förskolan.

Har du frågor om Läslyftet i Helsingborgs stads skolor kan du vända dig till Jaana Nehez på utvecklingsavdelningen eller till någon av oss handledare i Läslyftet.

Så här tänker lärarna om läslyftet

Några av de lärare som deltar blev tillfrågade att skriva ner sina tankar om läslyftet på postIT-lappar:

Jättebra fortbildning för lärare som undervisar i grupper i alla årskurser. /Louise Bladh 

Intressant att få inblick i hur ungdomar kan utveckla sin läsförståelse och inre föreställningsvärld genom medveten undervisning med fokus på samtal, diskussioner och läsloggar kring olika texter. / Mikael Laupa 

Mycket lärorikt. Utmärkta redskap för att få eleverna att reflektera över det de läst och i samtal med klasskamraterna. Ett bra sätt att göra dem medvetna och bilda sig en egen åsikt om olika samhällsfrågor. /Helena Anhov Lundblad 

Fantastiskt att få tid tillsammans med kollegor och diskutera det viktiga textsamtalet. /Erica Lindell 

Läslyftet medvetandegör mitt tidigare och pågående arbete med eleverna. Syftet med det jag gör blir nu tydligare. /Angelica Streuli

Det är bra att få bekräftat alla bra saker man gör genom forskning. /Daniel Lindqvist 

Vi får en gemensam ”plattform”. Vi får tid att diskutera och reflektera tillsammans. Vi får prova på olika undervisnings”metoder”. /Petra D´Arcy 

Varje uppgift känns svår först, men resultatet blir alltid bra och lärorikt. /Marie Molin 

Bra att få tid att reflektera över läsning tillsammans med kollegor. Intressant att möta nya forskare och författare. /Andreas Lindqvist

Lärare från Wieselgrensskolan

Lärare från Wieselgrensskolan

Text: Anita Jönsson, läs- och skrivutvecklare Pedagogiskt center, Helsingborg.