Skriva sig till läsning med hjälp av lekplatsprojekt

Inför läsårsstarten i årskurs ett, hade vi många frågor och idéer. Skolans tema för läsåret var beslutat redan sedan våren till ”Hälsan på Drottninghög” och att vi skulle ta emot ett 45-tal nya elever i årskurs ett stod också klart. Vi valde att göra ett lekplatsprojekt.

  • Hur gör vi för att nå målen med den begränsade tid vi har i skolan?
  • Hur förenar vi skolans tema med läroplanens mål?
  • Modern teknik och klassiska metoder?
  • Hur kan vi intressera och entusiasmera eleverna och föräldrarna?
  • Skapa gemensamma upplevelser att undervisa kring?

Vi använder oss av Skriva sig till läsning och genrepedagogik.

I vår verksamhet ville vi prova om vi kunde använda oss av iPads för att initiera skrivandet hos eleverna. Det fanns ingen erfarenhet alls kring att arbeta med iPads i undervisningen när vi började. Den första utmaningen var att vi skulle hitta en app där vi kunde sammanfoga bild och text och helst där det fanns möjlighet till talande tangentbord och uppläsning av texten. Via apparna, skolstil, Book creator och ett flertal andra, hittade vi till sist Write Reader som är anpassad till, Att skriva sig till läsning. Fortsättningsvis kommer vi enbart att använda den när vi ska använda bilder och text. Våra iPads delas av många klasser. För att undvika att projektets material skulle komma bort, använde vi oss av Google drive till att överföra bilder och dokument. Där sparas allt centralt och eleverna fick en egen mapp som de kunde hämta sitt material varje gång vi arbetade med projektet.

Genom att ha skapat ett konto i Google drive, kunde vi skriva ut det från datorn och lägga upp det i Fronter. Vi fick först installera Google drive for desktops i vår öppna partition på pedagogdatorerna innan vi kunde spara, flytta och sortera filerna. Där kan vi installera vad vi vill, få google-dokumenten i filhanteringssystemet och enkelt flytta dem till Fronter så elever, föräldrar och andra pedagoger kan se dem.

De vanliga fotoapparna visade sig också vara alltför avancerade för våra små och ännu icke läskunniga elever men eftersom man kan ta kort inne i appen WriteReader löste den även detta problem.

Det finns mycket mer att berätta om kring detta tema. Ta kontakt med Susanne Jönsson, en av pedagogerna på Drottninghögskolan som arbetat med detta. Kontaktuppgifter:
mail: susanne.jonsson2@helsingborg.se
twitter: @ses1549

/Susanne och Nina