Lenox Academy, Brooklyn

På torsdagmorgon, direkt efter nattflyget till New York, tar vi taxi till Lenox Academy i Brooklyn. En middleschool som har arbetat med Brainologyprogrammet sedan 2009. Vi blir välkomnade av Nicole Trubnikov som är huvudlärare för programmet och rektorn Joseph Giamportone. De berättar om skolan och programmet innan vi får besöka olika klassrum.

Efter första klassrumsbesöket i en sjua är vi lite tagna. Growth mindset genomsyrar hela lektionen, 34 elever och läraren samspelar och utmanar. Growth mindset nämns ofta och eleverna reflekterar och kommenterar på ett självklart  och respektfullt sätt allt som sägs i klassrummet. Läraren ställer hela tiden utmanande frågor och nöjer sig inte med enkla  allmänna svar, hon vill att de ska specificera och ge exempel, hon frågar hur de tänker och vilka strategier de använder.

Detta ser vi i de andra klassrummen med. På denna skola är alla lärare utbildade och använder språket och frågorna inom growth mindset som får hjärnan att växa och eleverna att förstå att hjärnan inte är statisk. Lektionerna blandas av genomgångar, enskilt och gruppdiskussioner och praktiskt arbete.

Vi avslutar med en lunch and talk tillsammans med alla lärare och lämnar en skola som har kommit långt med sitt arbete med growth mindset.