Long time no see…..

SJ
Susanne Jönsson

… men nu är jag tillbaks med ett nytt uppdrag – förstelärare med fokus på matematik, språk och IKT. Just nu har jag ett projekt på varje stadie. iPad-skola för årskurs 1, programmering i årskurs 5 och assisterande teknik på högstadiet. Dessutom försöker jag ta fram bra underlag till cheferna så att de kan fatta väl underbyggda beslut för att vi ska kunna säkra att eleverna får rätt till den stärkta digitala kompens som regeringen fattade beslut om den 9/3 i år. Läs mer på http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/

Hoppas du ska kunna få inspiration här!