Lotta Karlsson ”Fröken Flipp” föreläser om flippad undervisning

Lotta Karlsson föreläser på #Hbg44 2014. Tankar och inspiration kring flippad undervisning. Flippar, blogg, Facebook, förmågor, teori, metod och en stor dos glädje! Filmen visar föreläsningen i sin helhet.