#MADIF10 första intrycken

Jag är i Karlstad på MADIF10 – i anslutning till Matematikbiennalen anordnas det tionde Matematikdidaktiska forskningsseminariet av Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF).

Jag har träffat de 100 deltagarna på MADIF10 på mingel och middag ikväll. Alla som är här är intresserade av matematik och matematikdidaktik. De flesta är forskare, universitetslärare, licentiater mm. Jag, jag är lågstadielärare med ett passionerat intresse för matematik, språkutveckling och IKT. Det räcker dock länge i samtalen vid bordet. Jag har träffat en forskare från Norge som forskar på yrkesinriktade program inom bygg- och anläggning. Hon undersöker hur man skulle kunna få arbetet i verkstaden att befrukta arbetet i matteklassrummet och i sin tur få arbetet i matte att stödja arbetet i verkstaden. Så spännande. Och det bästa är att jag får höra mer om det i morgon. Jag har träffat två kvinnor som är lärare från början och har gått forskarskola. En har undersökt hur mål kommuniceras i matteklassrummet och om arbetet med målen och arbetet i klassrummet strävar åt samma håll. En annan undersökte vad det var som gjorde att elever lyckades på nationella proven i matematik men inte klarade så många uppgifter i Kängurutävlingen, eller tvärtom. De ska också presentera sina arbete i morgon. Jag ser fram emot en härlig dag med matematiken i centrum!