Mat som pedagogiskt verktyg med SAPERE

SAPERE-metoden handlar om sensorisk träning och omfattar kunskaper i svenska språket, biologi, kemi, geografi, historia och hemkunskap.

Med metoden kan du och dina elever:

  • lära känna era sinnen och er egen smak
  • träna er förmåga att uttrycka er verbalt
  • utvecklas till medvetna konsumenter
  • våga pröva nya produkter och rätter
  • öka variationen i det ni äter.

Eleverna involveras såväl intellektuellt och sinnligt som praktiskt/estetiskt. Dessutom får de möjlighet att arbeta båda självständigt och tillsammans med andra.
Se filmen om Sapere-metoden from Allebarnsrätten

Lärarhandledning: Mat för alla sinnen (pdf) för dig som vill arbeta med metoden med dina elever.

Läs mer om metoden på Livsmeldelsverket

Hem- och konsumentkunskapsläraren Katarina Stigsdotter berättar mer om SAPHERE på Pedagog Malmö