Matematik i förskolan

Organisationen för matematikutveckling i förskolan i Helsingborg består av tre delar utifrån mitt sätt att se det, matematikombudsträffar, studiecirkel och den pedagogiska verksamhet som bedrivs på respektive skola. Det jag ska beskriva här är en minimal del av organisationen men jag upplever att den är viktig för pedagogerna.

Matematikombudsträffar

Dessa träffar startade våren 2010 när den reviderade läroplanen var på intåg så redan på den första träffen presenterade vi det förslag som fanns då. Vi pratade naturligtvis också om vad uppdraget som matematikombud innebär och det kommer här:

Att vara Matematikombud innebär

  • Att delta vid ombudsträffarna och föra diskussioner och information vidare till de kollegor som arbetar med eller undervisar i matematik på den egna förskolan/skolan.
  • Att arbeta för pedagogiska diskussioner om matematik på den egna förskolan/skolan och att från dessa diskussioner ta med frågor eller synpunkter till ombudsträffarna.
  • Att vidarebefordra information, som delges ombuden via nätet, till kollegor på förskolan/skolan.

Innehållet på matematikombudsträffarna innehåller alltid en del omvärldsbevakning, det kan vara internationellt, nationellt eller vad som händer inom kommunen. En del av träffen handlar om fördjupning i vad matematik för små barn innebär och just nu fördjupar vi oss i de sex matematiska aktiviteter som forskaren Alan Bishop beskriver. Aktiviteterna knyter an till alla mål i matematik i förskolan och till motiven för målen. Räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara är rubrikerna på de sex aktiviteterna som man kan läsa mer om i Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan.

Matematikombuden för förskolan träffas två gånger per termin och den första för året var den 14 februari. Alla förskoleområden har minst ett matematikombud och i  nuläget är 55 pedagoger matematikombud för Helsingborgs förskolor.

Vid den senaste Matematikombudsträffen pratade vi en hel del om Matematiklyftet för förskolan, några förskolor har påbörjat ett arbete med innehållet. Det är ett gediget innehåll och det ska bli intressant att följa deras arbete. Jag berättade om olika föreläsningar från MatematikBiennalen i Umeå, där inte allt handlade om förskolan. Det är en viktig del i matematikombudsträffarna att det handlar om matematik i det stora hela.

Så här sa några pedagoger när de lämnade matematikombudsträffen:

Studiecirkel – Små barns matematik och Matematik i förskolan

För tredje året går nu studiecirkeln Små barns matematik och matematik i förskolan för pedagoger i förskolan. Studiecirkeln grundar sig på ett kompetensutvecklingsprojekt som gjordes 2003-2004 i Nationellt Centrum för Matematikutbildnings, NCM, regi.

Projektet dokumenterades och resulterade i en bok Små barns matematik och samtidigt gav NCM också ut Nämnaren Tema Matematik i förskolan som är en artikelsamling av artiklar som blivit publicerade i tidningen Nämnaren under åren 1998-2006. Dessa artiklar och boken Små barns matematik ligger till grund i studiecirkeln som 12 pedagoger är med i.

De tolv pedagogerna träffas vid tio tillfällen under året och mellan träffarna är det litteratur som ska läsas och uppgifter som ska genomföras med barngruppen eller med enskilda barn. Det är en uppskattad studiecirkel som låter pedagoger bli mer medvetet kunniga inom matematik.

/Catrin Stensson, matematikutvecklare.