Matematik och svenska tillsammans

Jag har valt att arbeta utan lärobok i matematik i min klass. Eleverna går nu i årskurs 2. Vi arbetar just nu med ett material som heter Uppdrag språklyft med matematik – Leksaksfabriken. Provläs gärna boken. Boken är en lärarhandledning med en spännande berättelse. Aktiviteterna som finns i handledningen är kopplade till målen i Lgr 11 samt innehåller samma observationer som i Skolverkets ”Nya språket lyfter” för svenska/svenskaA.

Jag tycker att Leksaksfabriken lämpar sig till mina elever eftersom vi får en ram till matematiken, en verklighetsförankring. Givetvis anpassar jag uppgifterna som ibland är lite för lätta. Materialet ska fungera från förskoleklass och uppåt.  Matematik, svenska, problemlösning och tillämpning av matematiska kunskaper har sammanvävts på ett bra sätt i handledningen. Planeringen tillsammans med studiehandledarna i modersmål fungerar enkelt och smidigt, de får texterna i förväg och kan förbereda sig på ett bra sätt.

Vi börjar med att förklara orden som föreslås. Det gör studiehandledaren med modersmålsgruppen och jag i klassrummet. Därefter läser jag texten högt och eleverna lyssnar. Jag är ganska dramatisk när jag läser högt. Det blir effektfullt när jag slår näven i bordet precis när det händer i berättelsen. På det följer en matematisk aktivitet. Idag testade vi om vi vet hur lång en minut är. Jag plockade ner alla klockor i klassrummet och räknade ner. Eleverna fick ställa sig upp när de trodde att det gått 1 minut. Första gången räknade de flesta för fort. Andra gången blev det i stället för långsamt. Tredje gången var bäst. Eleverna var otroligt koncentrerade. Jag är säker på att när vi gjort detta några gånger kan fler och fler bedöma hur lång en minut är. Efter aktiviteten ska eleverna på något sätt redogöra för begreppet som vi tränat. Skriva, göra en film, ta en bild –  det beror på vad som passar men också hur eleverna vill redovisa.

I svenska har eleverna i skrivuppgift att svara på de frågor som finns i lärarhandledningen. De frågor som kan läsas ut direkt ur texten först och sedan de som eleverna måste tänka ut själva sedan. Det är svårt, mycket svårt. Men det hindrar oss inte för att försöka om och om igen. Det kommer att gå med tiden.

Jag vill arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Detta är ett verktyg som underlättar för mig en period. Jag producerar mycket material själv men just nu passar det att jag har en lärarhandledning där materialet är förproducerat.

/ Susanne Jönsson @ses1549

Facebook: