Material från föreläsningarna på SETT SYD

Besök i montern på SETT SYD

Tack alla som besökte oss i montern och lyssnade på våra föreläsningar och miniseminarier under SETT SYD i Malmö. För er som var där och vill fördjupa er, och för er som inte var där och vill veta vad som hände finns dokumentation och material att ta del av här.

Håll till godo!

/projektgruppen för Helsingborgs stads skolor på SETT SYD 2015

CSI – Naturvetenskaplig specialisering med hjälp av laborationer och digitala verktyg /Sofie Johansson och Marika Davidsson från Olympiaskolan

Digitalisering i skolan på vetenskaplig grund – ett Helsingborgsperspektiv /Liselotte Johansson, Högastensskolan och Johan Olsson Swanstein, Utvecklingsavdelningen

Rymdnissarna, ett uppdragsbaserat temaarbete /Laila Ryba och Patrik Andersson, Rosenvägens förskola

Organisationens betydelse för en inkluderande lärmiljö /Gull-Britt Holm, Laröds skola

Digilys – digital analys /Eva Elg och Ljiljana Milic Pavlovic, Elevhälsan

Digitala verktyg i förbindelse med projekt och lärmiljöer i förskolan / Carina Wällstedt, Marisa Edlund, Aleksandra Meller Bielecki

Äventyrspedagogik på schemat /Maria Pettersson

Nyanländas lärande och modersmål – en snabbare väg till måluppfyllelse /Agneta Gullstrand

Kommunlicentiand – en möjlig karriärväg /Karin Ollinen, Eva Svensson

E-Twinning – internationalisering /Cecilia Bonde

Att leda digital skolutveckling /Liselotte Johansson, Jonas Svensson

Digitala skrivverktyg – magiska pennor /Anita Jönsson, Ulrika Borkmar