Material från fritidshemmens inspirationsvecka

En vecka fylld av inspiration är nu över och nu delar vi med oss av de presentationer och material som användes under veckan. Har du mer material från just ditt pass kontaktar du Pedagogiskt center.

Stort tack till alla som medverkade! Från samordningsgruppen för  v.45