Material och stöd för sopsortering och skräpplockning

Rikard Almgren på NSR tillsammans med Mónika Rüll Lundin på Skol- och Fritidsförvaltningen erbjuder för skolor och verksamheter i Helsingborg en chans till stöd i ert miljötänk. Antingen på skolan som helhet eller i klassen om det finns tankar kring ett projekt.

Följande stödjer Rikard och Mónika med:

  • En inventering av verksamhetens avfallshantering/förbättringsförslag (inomhus)
  • Översyn och rådgivning kring avfallsrum (utomhus) tillsammans med NSR och fastighetsägaren.
  • Föredrag/information kring stadens avfallsarbete (NSR)
  • Föredrag/Information till elver (NSR), för elever upp till åk 3 kan Sophjälten också vara med och inspirera barnen
  • Studiebesök på NSR
Papperskorg på Furutorpsplatsen. Foto 2012 Anton Persson.

Foto: Anton Persson

Tillgrund för ert arbete kan ni använda er av denna avfalls checklista. Den ger er en möjlighet att kartlägga vart ni står just nu med er skola. Nedan följer även ett par länkar med pedagogiskt material angående just miljöarbete!

Vill ni ha hjälp så kontakta Mónika Rüll Lundin, Miljösamordnare Helsingborg.

Länklista

Vi håller rent – Pedagogiskt material

Sveriges avfallsportal med tips för skolor

Håll Sverige Rents material för skolor/förskolor

Panta mera

Sopor.nu – Sveriges avfallsportal

Batteriåtervinningen

Minska matsvinnet med utmaningen Mata inte sopmonstret

Naturskyddsföreningen i skolan