Matte-flippar för mellanstadiet

Som ett stöd för eleverna gör Robin Svensson flippar i matematik. Använd dem gärna i undervisningen, som stöd hemma för ert barn, eller som inspiration till egna flippar!

I Robins spellista Matte med Robin kan du hitta 13 lektioner och förslag på olika metoder för addition, subtraktion, taluppfattning, bråk, decimal, division, procent och uppställning av multiplikation. Flipparna passar för mellanstadiet.

Den här flippen handlar om grundläggande taluppfattning.

Robin arbetar på Bårslövs skola i Helsingborg.