Medie- och InformationsKunnighet med MIK-rummet

Medie- och informationskunnighet – vad är det?

Syftet med MIK-rummet är att stärka vuxna i barns och ungas närhet, så att de i sin tur kan bidra till att bygga upp barns medie- och informationskunnighet, MIK.

Huvudämnen att arbeta med

För dig som lärare finns reflektionsfrågor att fundera kring som vuxen, lektionstips till varje huvudområde med kopplingar till läroplanen samt länkade dokument.

Varje område innehåller:

  • Faktatexter
  • Reflektionsfrågor som ska få läsaren att fundera vidare utifrån faktatexterna
  • Lektionstips – länkar till pedagogiskt material där rekommenderad ålder är angiven
  • Koppling till läroplanen – ämnets koppling till Lgr11 och Lgy11
  • Filer – dokument att ladda ner i förekommande fall

Digital utbildning i medie- och kommunikationskunnighet

Nu finns även en digital utbildning för dig som pedagog, för elever 7-9 och gymnasiet samt för arbetslag.

Till MIK-utbildningen, Statens medieråd. 

Utbildningen är anpassad till dig som arbetar på skola eller dig som arbetar på bibliotek.


Är du redo för det nya medielandskapet? MIK på 2 minuter.

Mediers roll i samhället

Medielandskapets utveckling
Sociala mediers uppkomst och roll
Medielogik
Publicister i det nya medielandskapet
Tryck- och yttrandefrihet
Etiska regler och sändningstillstånd

Finna, analysera och kritiskt värdera information

Informationssökning
Sökmotorer
Bilder
Källkritik
Mediernas finansiering
Olika typer av reklam
Kvinnor och män i medier

Kommunicera och skapa

Detta gör barnen på nätet
Språk och kommunikation
Den sociala webben
Datorspelande
Mobbning och kränkningar på nätet