MIK – vad är det?

Skolans uppdrag är bland annat att ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande. Här kan du ta del av flera tips på hur du kan lyfta våra demokratiska rättigheter och skyldigheter i klassrummet.

Valet 2018 är över och rösterna är räknade, men vad resultatet verkligen innebär för Sverige och vår demokrati åren som kommer är ännu oklart.

Kanske mer än någonsin förr är det viktigt att uppmärksamma våra elever på vad våra demokratiska rättigheter och skyldigheter innebär i en tid av uttryck som åsiktskorridorer, fejknyheter, filterbubblor m.m.

Den reviderade (2018) läroplanen Lgr11, talar numera om att skolans uppdrag är att:

  • eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt
  • bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling
  • alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Källkritik och demokrati

Allt det här handlar om MIK – medie- och informationskunnighet. Ett innehåll i skolarbetet och framför allt ett förhållningssätt.
Det gäller demokrati, yttrandefrihet, källkritik, val, påverkan, retorik, teknikens betydelse, social medier, politisk korrekthet, representation, näthat med mera.

Utbildningsradion firar i år att de haft ett utbildningsuppdrag i 40 år och har storsatsat på nya eller uppdaterade program kopplade till valet 2018. Alla dessa program är också perfekta att använda i skolarbetet efter valet i ert arbete med MIK i skolan.

Material att ta del av

Hann du med bland programmen?
Här en lista över de presenterade programmen i klippet:

Även Statens medieråd har ett uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. De erbjuder en stor materialbank av information, färdiga lektionsplaneringar och bra filmklipp att använda i skolan i arbetet med MIK. Du hittar allt samlat en sida som heter Lär om medier

I mediakatalogen/ SLI finns många andra bra program som kan vara ett stöd för dig som pedagog i klassrummet när du vill undervisa om dessa frågor. Hitta programmen på bloggen om film i skolan. Använd etiketterna för att hitta rätt, eller kontakta claire.brandum@helsingborg.se som är ansvarig för utbudet i SLI.


Claire Brandum
Filmpedagog på Pedagogiskt Center, Helsingborgs stad.
claire.brandum@helsingborg.se

Läs fler inlägg i denna blogg: Film- och mediepedagogik