Mitt bästa tillägg i Chrome

Helsingborgs stads skolor använder G Suite (fd GAFE) sedan några år tillbaka. Många är nöjda med de möjligheter som det innebär.

Liksom alltid när man lämnar något och går vidare till något annat finns det saker som saknas och annat som innebär nya stora möjligheter. Med hjälp av tillägg i Chrome så skapas nya möjligheter. I det här inlägget tipsar IKT-nätverket i HbgSkola om några tillägg som används flitigt på vissa skolor och förskolor.

Temat på den senaste träffen för IKT-nätverket var G Suite. Det handlade främst om inspiration och information. En av inspirationsdelarna handlade om “Mitt bästa tillägg”.

Det finns en uppsjö av tillägg. En del bättre än andra. Det finns även tillägg som jag själv upplevt mer som ett problem än som en möjlighet och därför valt att avinstallera. Om man inte tidigare använt sig av tillägg så kan det vara bra att få lite tips om några som andra anser vara bra. Därför har några i IKT-nätverket tipsat om sina bästa tillägg. Det är tillägg som exempelvis hjälper dig som lärare med feedback till eleverna eller  rationaliserar en del av ditt arbete. Här hittar du våra gemensamma tips på tillägg.

På Googles supportsidor kan du läsa lite allmänt om tillägg.

IKT-nätverket #HbgSkola

Två till tre gånger per termin träffas IKT-nätverket i HbgSkola. Till detta nätverk är alla pedagoger med IKT-ansvar i Helsingborgs stads skolor välkomna. Vad “ansvar” innebär skiljer sig åt. Det kan handla om att du är IKT-pedagog på heltid till att du är tilldelad ansvaret men inte har så mycket tid avsatt till det hela. Varje träff har ett tema.