Modersmål på väg

Modersmål på väg är en tv-serie från UR, som porträtterar sex modersmålslärare och skildrar deras vardag och arbete.

Med Modersmål på väg vill UR visa vilken viktig uppgift modersmålslärarna har för elever med annat modersmål än svenska. Modersmålslärarna är inte enbart viktiga för elevens språkutveckling, utan även för utvecklingen i andra skolämnen samt elevens självkänsla och känsla av delaktighet i det svenska samhället.

I Modersmål på väg blir det tydligt hur olika modersmålslärarnas vardag ser ut

säger Per Johansson, projektledare på UR. Vår förhoppning är att tv-serien ska ge alla som tittar värdefull insikt i modersmålslärarnas fantastiska arbete. Dessutom har målsättningen varit att få till ett lärorikt erfarenhetsutbyte lärarkollegor emellan.

Tv-serien Modersmål på väg började sändas den 28 september och visas i sex avsnitt fram till 26 oktober

De modersmålslärare som porträtteras är:

Yin- Fei undervisar i mandarin – se klipp här
Anna Anu undervisar i finska- se klipp här
Abdullahi undervisar i somaliska- se klipp här
Haydar undervisar i kurdiska- se klipp här
Sara undervisar i sydsamiska- se klipp här
Olga undervisar i ryska – se klipp här
Trailer för hela serien

Klipp om rätten till modersmål

Klipp om flerspråkighet

Klipp om studiehandledning

Länk till alla klipp i en spellista hittar du här

Se originalinlägget på bloggen Film i Skolan här