Montessori och en dator per elev

En film som visar på vilka olika sätt vi använder datorn som verktyg i undervisningen på Ängelholms Montessoriskola. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.