När svårt blir enkelt – Att använda multimodala verktyg i särskolan

Ola och Michael

Som förste män ut av talare från Helsingborg presenterar vi här Ola Sandén och Michael Bäcklund. De arbetar båda på Pedagogiskt center i Helsingborg. Ola som mediepedagog och Michael som specialpedagog. Tillsammans med pedagoger från särskolor i Helsingborgs stads skolor håller de i en föreläsning som heter När svårt blir enkelt – Att använda multimodala verktyg i särskolan. Så här beskriver de själva sin föreläsning: 

”Hur kan vi utveckla undervisningen och därmed också öka möjligheter för ett lustfyllt och ökat lärande? Hur skapar vi inkluderande och stimulerande lärmiljöer för alla elever?

Genom att kombinera text, bild och ljud på olika sätt ökar möjligheten både i fråga om att lära, likväl som att kommunicera. Vi visar på möjligheter med multimodala verktyg i särskolan. Att använda rörlig bild, ljud, blogg och assisterande verktyg för att nå fler elever och stödja och bedöma deras lärprocesser.”


Kom och besök oss från Helsingborgs stads skolor på mässan. Glöm inte vår hashtag #hbgskola. Följ oss där eller tagga ditt eget arbete med stimulerande lärmiljöer och multimodala verktyg.

/ Projektgruppen genom Linda Gustafsson