Nätverksträff IKT

Erfarenhetsutbyte o nätverkande kan ske på många olika sätt. 2-3 gånger per termin träffas de pedagoger från våra skolor o förskolor som brinner lite extra för att att jobba med digitala verktyg i våra verksamheter. Terminens första träff hade vi på nya fina Tågaborgsskolan. Denna träff handlade mycket om Internet och dess möjligheter. Vi hade förmånen att ha besök av Joakim Jardenberg (bla Internetchef i Helsingborg) vid träffen. Han guidade oss runt, lyfte fram utmaningar och spännande saker att diskutera. Vi var överens om att vägen fram inte är att förbjuda, men en ökad medvetenhet och diskussioner behövs.

Stort tack Joakim och stort tack alla pedagoger som deltog. Diskusionerna fortsätter i vår Facebookgrupp. Jobbar du på en skola eller förskola i Kunskapsstaden Helsingborg och känner att du vill vara med i nätverket så hör av dig till Karin Ollinen så ser vi till att du kommer med i vårt Fronterrum samt den slutna Facebookgruppen.

/Karin