NT-utvecklare i Landskrona

Hösten 2014 startade Skolverket på uppdrag av regeringen ett nationellt nätverk för att utbilda kommunala utvecklare av naturvetenskap och teknikundervisningen, NT-utvecklare. I Landskrona stad är det Sofie Nilsson från Sandåkerskolan och Ulf Sjöberg från Glumslövs förskola som har detta uppdrag.

NT-utvecklarna träffas, utbyter erfarenheter och utbildas med fokus på handledning, skolutveckling och ämnesdidaktik.  De tränas i att använda olika verktyg som behövs för att verka som lokala förskole-  och skolutvecklare.

Satsningen pågår under två och et halvt år och både Ulf och Sofie har avsatt 20 procent av sin tjänst till detta uppdrag. Parallellt med utbildningen börjar också arbetet i den egna kommunen med handledningsgrupper för kollegialt lärande.

Det lokala arbetet styrs av ett samverkansdokument där Landskrona stad har satt upp mål, delmål och tidsplan för NT-utvecklarnas arbete.

Genom NT-utvecklarnas arbete med fortsatt implementering av styrdokument och kollegialt lärande kan de fungera som viktiga resurser för Landskronas naturvetenskap- och teknikpedagoger.