Nya kunskaper och ett ökat medvetande med iPad-utbildning

Foto: John Karakatsanis, Flickr CC

Foto: John Karakatsanis, Flickr CC

Du som arbetar i Helsingborg har väl inte missat att på Pedagogiskt Center hålls det kontinuerligt nya utbildningar? Det kan vara ett erbjudande om utbildning där du som pedagog själv kan välja utifrån intresse eller en utbildning som skräddarsytts för en specifik förskola eller skola.

Två av utbildningarna som erbjudits är Film- foto- ljud med iPad i förskola och förskoleklass och Pedagogisk dokumentation med stöd av digtala verktyg.

– Det finns många iPads ute i våra verksamheter. Vi ville förmedla nya sätt att använda detta verktyg och ge exempel på hur de kan utveckla sitt pågående arbete med dokumentation av barnens utveckling och verksamheten i stort, berättar skolbiosamordnare Claire Brandum.

I utbildningarna gavs tips om appar och möjlighet att prova på, det informerades om pedagogiskt filmutbud och hur man kan använda det med barnen. Deltagarna fick även föreläsningar om pedagogisk dokumentation, upphovsrättigheter och vikten av att låta barnen själva använda de digitala verktygen i större omfattning. Mellan varje utbildningstillfälle gjorde deltagarna en “hemläxa” som de redovisade och diskuterade tillsammans för ett naturligt erfarenhetsutbyte.

En av de skolorna som deltog under kursen var Holstagårdsskolan och deras förskolepedagoger.

På Holstagårdsskolan har utbildningen öppnat upp pedagogernas sinnen och de säger själva att de blivit mer medvetna. Det har exempelvis startats upp en blogg för att visa upp verksamheten ut mot föräldrar och nyfikna.

Speciellt tog de fasta på filmmomentet, på ett föräldramöte visades för första gången en egen producerad film upp inför föräldrarna i förskoleklassen. Det blev jubel!

Sedan utbildningen gick har de redan börjat kunna se resultat. Föräldrar börjar fråga vilka appar som används och vill gärna ha tips. Barnen kan arbeta med samma appar hemma som i skolan.

/Claire Brandum, Skolbiosamordnare och Sebastian Pettersson, IKT-pedagog.

Kort beskrivning av utbildningarna

Film – foto – ljud med ipad i förskola och förskoleklass

Syfte:
Att pedagogen ser film/ljud/foto som en resurs och ett naturligt verktyg i verksamheten.

Vad kan man efter kursen?

  • Hur man hittar lämplig film och program och kan använda film- och programinnehåll för diskussioner med barnen
  • Hur man arbetar med/skapar ljud-och bildproduktioner tillsammans med barnen, även för egen dokumentatiom
  • Har kunskap om olika digitala verktygs för- och nackdelar vad det gäller film/foto- och ljud arbete

Pedagogisk dokumentation med stöd av digitala verktyg

Syfte:
Att du utvecklar former för dokumentation genom att använda digitala verktyg

Vad kan man efter kursen?:

  • Att du som pedagog har ökat din verktygslåda med konkreta exempel och material som du kan använda i verksamheten

För frågor kontakta  pedagogisktcenter@helsingborg.se