Nytt koncept i samarbete med Arbetsförmedlingen

I projektet Ungdomar till arbete är ett av uppdragen att utveckla åtgärder för att öka medvetenheten hos eleverna kring olika val. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen utvecklat ett koncept.

Med start under våren -13 har Skol- och fritidsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg arbetat fram ett koncept för elever i årskurs 8 med arbetsnamnet AF i skolan.
Vi började med en pilotskola under förra våren där vi provade oss fram, för att nu under våren -14 ge alla elever i åk 8 på de kommunala skolorna möjlighet att ta del av konceptet.

Syftet är att samverkan med Arbetsförmedlingen ska ge eleverna en inblick i arbetslivet från ett annat perspektiv. Vi vill lyfta blicken och titta lite längre fram för att bidra med att göra eleverna nyfikna och börja fundera på var de vill befinna sig när de väl kommer dit.
Genom att ta in Arbetsförmedlingen i skolan vill vi också motivera eleverna att fundera på vad de som elever behöver göra här och nu för att nå dit de vill i framtiden.

Med utgångspunkt från egen erfarenhet som studie- och yrkesvägledare är det viktigt att skapa fungerande arenor för mötet mellan Arbetsförmedling och skola. Därför är vi måna om att konceptet ska omfatta alla elever i årskurs 8 för att skapa en likvärdighet.

Gymnasievalet
Konceptet AF i skolan är en början på upptrappningen kring elevernas gymnasieval.

Att börja fundera på det kommande gymnasievalet även utifrån frågeställningar som: vad är ett arbete, vad krävs för få att ett arbete, får alla ett arbete, hur lång utbildning måste man ha osv.
I konceptet arbetar eleverna i årkurs 8 i klassrummet under ett par lektioner tillsammans med sin lärare och studie- och yrkesvägledare med material från Arbetsförmedlingens hemsida. Eleverna gör ett intressetest, tar reda på vilken utbildning krävs för ett yrke jag är intresserad av, vilket yrke kan jag välja med utgångspunkt från mina intresse och förmågor. De eventuella frågor eleverna har mailas till Arbetsförmedlingen.

I anslutning till arbetet i klassrummet kommer sedan ungdomshandläggare från AF ut till skolan och pratar om arbetslivskunskap och ger aktuell information och prognoser samt svarar på elevernas i förväg ställda frågor.

För att ytterligare förstärka den röda tråden i studie- och yrkesvägledningen besöker eleverna i årskurs 8 en gymnasiemässa i maj där Helsingborg med kranskommuner presenterar sina gymnasieutbildningar.

Under våren/hösten kommer Skolverket att anordna en kurs för lärare och studievägledare i lektionsplanering kring studie- och yrkesvägledning.
I arbetet med att ta fram konceptet har vi haft intentionen att det förberedande arbetet i klassrummet ska bli en del i undervisningen. Därför ser vi speciellt fram emot Skolverkets utbildning för att ge oss mer inspiration till att jobba tillsammans med studie- och yrkesvägledningen i skolan, studie- yrkesvägledare och lärare.

Text: Birgitta Persson