Öppet hus med nya spännande lärmiljöer

Drottninghögs förskolor i Helsingborg växer och numera består de av Kristallens förskola, Ametistens förskola och Diamantens förskola. Saturnus ingår i Diamantens förskola och har flyttat in i tillfälliga lokaler på Fredriksdalsskolan.

Det ska byggas en helt ny förskola på Drottninghögsområdet där de då ska flytta in.

Öppet hus på avdelningen Saturnus på Diamantens förskola i Helsingborg!

Denna fredag bjöd Drottninghögs förskolors förskolechef Helene Saetre och hennes pedagoger in en mix av pedagoger, chefer, tjänstemän och politiker på öppet hus för att inspirera oss med den miljö som de skapat för 19 barn i åldern 1-5 år.

Och många kom och förundrades.

Spännande, utmanande lärmiljöer för barnen i lokaler som kanske inbjuder till annat.

Förstelärare Alexandra Meller Bielecki och hennes övriga kollegor på Saturnus har utgått från läroplanen och skapat basmiljöerna språk och kommunikation, natur och teknik, matematik, musik, kultur, skapande och  bygg och konstruktion

De har iordningställt dessa lärmiljöer en månad innan barnen började och de har varit i olika diskussioner och dilemman om hur vi skapar inkluderande lärmiljöer då vi inte kan veta vad barnen intresserar sig för eller vilka behov de har. Barnen fanns ju inte på plats.

På Saturnus har pedagogerna lyckats skapa variationsrika lärmiljöer med en mångfald av material. Påminner lite om de variationsrika miljöerna i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien.

Miljöerna är tydliga med sitt innehåll och tillåtande på det sättet att det mesta av materialet är i barnens nivå. Annars synligt för dem i genomskinliga lådor. Jag såg många vuxna denna eftermiddag som testade olika saker för det var så inbjudande miljöer och som ledde till att det provades både här och där av olika material.

Pedagogerna har tom lyckats skapa kreativa lösningar för material i fönstren med galler. Här har man t.ex. använt gallren att hänga snören på rullar i olika färger, plastbubblor att måla på, etc. Materiallösningar helt enkelt. De kopplar även samman de digitala verktygen med de olika lärmiljöerna på olika sätt och här finns ett helt sinnenas rum.

Många besökare som inspireras av nya lärmiljöer

Vi var många denna fredagseftermiddag som både inspirerades men även som blev nyfikna på frågan vad som händer då barnen är i dessa miljöer. Vilket barn är det möjligt att bli i dessa miljöer? Vad väljer barnen för något och tillsammans med vilka? Vad väljer de bort och vad kommer de att undersöka, experimentera med?

För vi vet ju att som pedagog har man en tanke om vad barnen kommer att göra i lärmiljöerna men oftast blir det något helt annat. Hur reagerar pedagogerna på barnens olika tillvägagångssätt? Hur tillåtande blir man?

Det är egentligen nu det spännande arbetet börjar för pedagogerna på Saturnus. Att genom att vara med barnen i vardagen som en närvarande pedagog och observera vad barnen väljer för material och vad de inte väljer. Vad samtalar de om och hur kan vi utmana barnen vidare i det?

Jag ser fram emot att följa detta arbete framöver på olika sätt.

Stort tack till alla på Saturnus för att ni delar med er av ert arbete! Detta är kollegialt lärande.

/ Carina Wällstedt Johansson
Pedagogista på Pedagogiskt Center, Helsingborg