På riktigt med “På Riktigt”

Lärcirklar, hubbar, lärande och multimodala arbetssätt. Lin Educations På Riktigt har börjat sprida sig till de skånska skolorna och en av dessa är Västra Berga skola i Helsingborg med rektor Martin Carling i spetsen.

På Västra Berga skola i Helsingborg har man under höstterminen 2014 dragit igång med det digitala läromedlet På Riktigt, vilket har slagit bra ut bland både elever, lärare och skolledning. Framför allt påpekar rektor Martin Carling enkelheten med det nya läromedlet.
– Det är ett verktyg som fungerar!

Syftet med På Riktigt och dess intåg på skolan är i grunden att skolan letat efter rätt verktyg. Carling berättar att rätt verktyg inte nödvändigtvis hade behövt vara digitalt utan att det skulle främja inlärningen vilket det multimodala läromedlet På Riktigt har gjort. Ett starkt exempel på det är att det inte blir utpekande, exempelvis vilken bok man arbetar i, om så det vore röd, blå eller grön. Allt eleven behöver finns i molnet.

Vi rör oss mellan salarna inne i skolan och hittar fram till årskurs 4. De arbetar för tillfället med  vikingatiden. Barnen är snabbt framme och vill visa vad de arbetar med just nu. Ett av barnen berättar att skolan har blivit mer intressant och rolig när arbetet med På Riktigt kom igång.
– Det har gjort att man vill lära sig mer och göra själv med hjälp av datorn.
De verktyg som används är läsplattor, chromebooks och PC. Den gemensamma nämnaren är På Riktigt.

Lärcirklar – skapade av och för pedagoger

Läromedlet är uppbyggt kring vad Lin Education kallar lärcirklar. Dessa lärcirklar är byggda av hubbar där innehållet knyts an. Gemensamt för alla lärcirklar är att de ska innehålla de fem designparametrarna:

  • orientering
  • samarbete
  • experiment
  • verklighet
  • lust

Lärcirkeln kan liknas vid en skattkarta där varje hub är ett steg mot målet. Lärcirkeln kan innehålla precis det du vill att den skall innehålla. Youtube-klipp, en länk, en text, en bild eller en ljudfil. Störst representation bland lärcirklarna är det i kärnämnen, men de andra ämnena är på frammarsch.

Lärcirklarna är skapade av pedagoger för pedagoger och det går att själv bygga cirklar och sedan skicka in dessa för bedömning. Klarar cirkeln testerna och upprätthåller kvalitén, publiceras lärcirkeln i läromedlets bibliotek för alla att använda sig av. På så vis utökas hela tiden utbudet av lärcirklar i På Riktigt. Carling är noga med att poängtera att det inte är en lärplattform liknande Unikum eller Fronter, men att det finns en funktion för att kunna göra inlämningar, respons och kamratrespons. Det finns tankar på att sammanfoga Unikum och På Riktigt någon gång i framtiden för att förenkla och undvika dubbelarbete. I dag visar det sig genom att mål måste klippa och klistras över till Unikum inför bedömning.

Läromedlet är utformat på så vis att det är plattformsoberoende. I yngre åldrar arbetar man tillsammans alla i klassen med smartboarden till hjälp, mellanstadiet har en blandning av PC, chromebooks samt iPads och högstadiet ska gå över i en 1-till-1 lösning med chromebooks.

Årets ”Digitalisering som lyfter”

På skolan finner vi en av de pedagoger som gjort en egen lärcirkel och blivit publicerad, läraren Cecilia Ekelund. Hon blev nyligen prisad av Lin Education under kategorin “Digitalisering som lyfter”. Cecilia Ekelund är nyligen hemkommen från BETT (British Educational Training and Technology Show) i London där hon märkte att intresset för “På riktigt” var stort, men att det inte var så många som faktiskt arbetade med det. Hon framhåller vinsterna, att det är enkelt, väl strukturerat för eleverna och att alla lärcirklar är knutna till läroplanen.

Film från Lineducation.

På Riktigt har blivit en naturlig del av Västra Berga skolas arbetssätt och alla årskurser är involverade. Ekelund sammanfattar På Riktigt med just orden:
– Det är på riktigt!

/ Sebastian Pettersson
sebastian.pettersson@helsingborg.se

Läs mer om På Riktigt på deras hemsida

Läs mer om På Riktigt på Lineducations hemsida