Påverkan i naturen och språklig medvetenhet med Tema: Rymdnissar

Med Tema: Rymdnissar vill man på Rosengårdens förskola göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen samt med hjälp av olika digitala verktyg öka deras språkliga medvetenhet. På förskolan har man arbetat med temat under höstterminen 2014 och under våren fortsätter arbetet.

Uppgift och utmaning till barnen

Vi startar vårt projekt med att barnen får ett meddelande från rymdvarelser som mystiskt har kraschat på vår planet, inte långt ifrån vår förskola i ett närliggande skogsområde. Dessa har spelat in en film som visas för barnen. Där berättar de om deras hemliga meddelande som ligger gömt i ett träd utanför förskolan. Barnen får olika uppdrag under terminens gång för att kunna hjälpa rymdvarelserna att ta sig hem igen. Denna uppstart har inspirerats av Vintergatan, ett tv-program som barnen på förskolan följt och visat stort intresse för.

Uppdragsbaserad metod

Temaarbetet har varit uppdragsbaserat där varje uppdrag arbetas med i ett par till tre veckor. Därefter kommer ett nytt uppdrag och resultatet från det förra uppdraget. Uppdragen och resultaten visas på förskolans smartboard under en samling.

Uppdrag 1: Temat startade med att barnen fick se en film från rymdnissarna som skickats till förskolan. Barnen fick reda på att rymdnissarna krockat med vår planet och behövde hjälp med att ta sig hem. De hade lämnat uppgifter i ett speciellt träd utanför förskolan.

Barnen skulle samla ihop tre kottar, en lång och en smal pinne samt tio löv. Detta genomfördes två dagar senare då vi skulle gå till skogen.

Vi hade med oss vår ”fallskärm” med olika färger på. Vi samlade alla löv på röd färg, alla pinnar på blå och alla kottar på gul. Det blev därför både sortering och färgträning för barnen.

Först fick barnen samla så många kottar, pinnar och löv de ville och sedan valde vi ut så många som de stod i uppdraget. Vi räknade tillsammans och samlade sakerna i en påse.

I uppdraget stod det även att barnen skulle skriva orden på de föremål vi hittat i skogen. Detta gjorde vi i en gemensam samling dagen efter vi varit i skogen. Vi använde oss av appen ”skolstil” och ljudade tillsammans ihop orden. De yngsta barnen fortsatte att arbeta med ipaden och utforskade en pekboksapp.  De övriga barnen fick tillsammans skriva ner orden (pinne, kotte och löv) på ett papper.

Allt barnen samlat och skrivit samlades i en påse som vi tillsammans med barnen placerade i trädet utanför förskolan. Barnen har även fått göra egna rymdraketer som hänger inne i vårt fantasirum.

Resurser

Varje uppdrag har fokus på olika områden, exempelvis uppdrag 2 som har fokus på matematik, naturvetenskap, IT och språk. Via nedanstående Padlet kan du få inspiration från alla utförda uppdrag samt tillgång till filmer och inspiration från temat.

/ Vi som skapat idén är Laila Ryba, Caroline Ekelund och Patrik Andersson på Rosenvägens förskola i Helsingborg

laila.ryba@helsingborg.se
@lailaryba