Pedagog Helsingborg eller…

… Pedagog Skåne Nordväst

Detta är den riktning vi är på väg i med den här bloggen. Vi ska skapa en sajt för pedagoger i regionen som ska vara inspirerande, utmanande, stödjande för pedagogerna i verksamheterna.

Syftet med att skapa en samlad webbsajt för Skåne Nordväst är att lyfta fram goda exempel på bra praktiker samtidigt som vi uppmärksammar utveckling och innovation inom de pedagogiska yrkena. Genom att kombinera reportage, bloggar, forskningsrapporter och översikter samt lärresurser är ambitionen att vi kan skapa en sajt som är relevant för pedagogerna i regionen.

Ett av huvudsyftena är att tillgängliggöra olika lärresurser för lärare. Detta för att inspirera, arbetsbespara och kvalitetssäkra undervisningen på skolorna. Forskarna i UnosUno skriver:

”Vi har sett att 1:1 lett till betydligt ökad arbetsbörda för lärarna. Läro- boken överges. Det behövs nya strukturerade elevuppgifter. Det finns otaliga öppna lärresurser på internet men nätet är stort och svåröverskådligt så mycket arbete krävs för att hitta, kvalitetsgranska och anpassa dessa resurser.”

(Källa: Att förändra skolan med teknik – Bortom ”en dator per elev”)

Det är i detta sammanhang som Pedagog Skåne Nordväst kommer in.

Hur organisationen av ett Pedagog Skåne Nordväst ska  se ut beror på hur hög ambitionen kommer vara med sajten. I Stockholm och i Malmö har man organiserat arbetet ganska olika. I Malmö har man mer delaktighet av personalen på CPI (Centrum för Pedagogisk inspiration) och pedagogerna i verksamheterna. I Stockholm har man en mer fast redaktion.

Hur vi landar i organisationen är inte ännu beslutat. Vi håller just nu på att rekrytera en person som ska få tjänsten som Webbredaktör för sajten. Denna person kommer naturligtvis få en stor påverkan på hur uppdraget genomförs. Men, det vi redan nu vet är att vi vill att alla lärare ute i verksamheterna uppmuntras att bidra med texter, lärresurser, filmer och annat som är intressant för sajten.

Sajten är till för lärarna ute i verksamheterna. Från förskolan till gymnasiet. I Helsingborg och i övriga kommuner i Skåne Nordväst.

Vi ser verkligen fram emot att skapa något viktigt, bra och beständigt tillsammans med er.

// Edward Jensinger