Porträttet v.12

Namn: Ulf Sjöberg

Arbetsplats: Glumslövs förskola avdelningen Vinden

Yrkeskategori: Förskollärare

När Ulf ska beskriva sina arbetsuppgifter citerar han läroplanen för förskolan; ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.”

Det bästa med arbetet är enligt Ulf att ingen dag är den andra lik!

Ulf hälsar till alla pedagoger att glöm aldrig att vårt arbete är viktigt! Glöm inte heller att sprida detta budskap till alla som ni ser!