Porträttet v.15

Namn: Inger Broström

Arbetsplats: Vattentornets Förskola

Yrkeskategori: Förskollärare

Arbetar på en 3-5-årsavdelning med 21 barn från olika delar av världen. På avdelningen arbetas det mycket med jämställdhet och värdegrundsfrågor. Personalen har fått bra och gedigna utbildningar i värdegrundsfrågor, bemötande och genus frågor. T.ex. kring hur man bemöter pojkar och flickor i vad de behöver stärkas i för att vi ska bli mer jämställda i tänket och bemötandet som barn och vuxna.

5 punkter som Inger också arbetar dagligen med:

  • Människors okränkbarhet
  • Individens frihet och integritet
  • Alla människors lika värden
  • Jämställdhet mellan kvinnor och män
  • Solidaritet med svaga och utsatta.

Trygghet och trivsel är grundstommen för allt lärande. Även ”Barns delaktighet i lärprocessen” är ett stort inslag i den dagliga verksamheten.

Inger arbetar även som utvecklingsledare med olika uppgifter som exempelvis schemaläggning, lov och semesterplanering samt IT-utbildning. Både positiva och negativa utmaningar kan vara lärande/utvecklande och ge nya erfarenheter.
Då vi har en ny förskolechef som har nya tankar och funderingar på verksamhetens struktur vet vi för lite om framtidens inriktning.

Det bästa med arbetet är att kombinera arbete i barngrupp och administration är otroligt utvecklande och roligt!

Ingers tips till andra pedagoger är ”CARPE DIEM”  (fånga dagen)