Porträttet v.18 – en förstelärares tankar

Namn:  Eva Mellblom

Arbetsplats: Glumslövs skola

Yrkeskategori:  Lågstadielärare samt förstelärare med samordningsansvar för lärarkandidatverksamheten i Landskrona Stad

Just nu arbetar Eva  för andra året i årskurs 3. Till hösten kommer hon att prova på att jobba som resurslärare. Då ges hon möjlighet att pröva hur hennes ganska långa erfarenhet kan hjälpa de elever som behöver lite extra skjuts i början av sin skolgång.

Som förstelärare får Eva möjlighet att ”lyfta blicken” lite. Att arbeta med lärarkandidater och att handleda andra är ett utmärkt sätt att själv utvecklas, enligt Eva.

Det bästa med arbetet är att  få arbeta tillsammans med andra – mot samma mål. Att hela tiden försöka att hitta nya och bättre lösningar för att ge våra elever en så bra skolgång som möjligt! Det som är så fantastiskt med läraryrket är ju också att den ena dagen inte är den andra lik – och den ena eleven inte heller går att jämföra med den andra.

Eva tipsar! Våga prova – dels att göra på ditt sätt – men också på andras sätt! Får du möjlighet att fortbilda dig så tag chansen!! Det finns chans att få ny inspiration och nya idéer som minskar risken för att du stagnerar och gör likadant efter 30 år i yrket, som du gjorde när du var ”ny och grön”.