Processverktyg för högpresterande team

Föreläsning om processverktyg för högpresterande team med fokus på kommunikation och feedback.

Att verbalisera och lyfta upp till ytan är det enda sättet för oss att komma vidare. för att den arbetsgrupp som har ett tydligt syfte ska kunna komma vidare och utvecklas är feedback ett viktigt område att arbeta med. Feedbacken är viktig för att gruppen ska kunna öka sin självkännedom för att hitta sina styrkor och svagheter. Vilka styrkor vi ska kunna utnyttja för att kunna förverkliga vårt uppsatta syfte. för att kunna utnyttja vår fulla potential.

När du ger positiv feedback i form av beröm och förstärkning eller konstruktiv kritik visar du att du bryr dig om gruppen, vilket gynnar grupputvecklingen.

I föreläsningen talar Lisbeth och Jaana också om bedömningskultur respektive utvecklingskultur i arbetsgruppen, normer i gruppen, struktur, tidsfördelning och effektiva möten.

Feedback för grupputveckling och god mötesstruktur

Presentationsmaterial: Processledarutbildning 7: Processverktyg för högpresterande team (pdf)

I materialet kan du bland annat ta del av:

  • lista på sociala försvarsmönster
  • underlag för reflektion kring feedback
  • frågeunderlag för att få syn på normer som finns i arbetsgruppen
  • underlag för att få syn på hur gruppen fördelar sin tid
  • exempelmall för en god mötesstruktur
  • Övning: Ge feedback genom jag-budskap

Föreläsningen är del sju av kursen Utbildning för processledning som FoU Skola erbjuder i samarbete med Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Utbildningen riktar sig i första hand mot pedagogisk personal med uppgift att driva olika typer av utvecklingsprojekt.

Kursledare: Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez