Programmering i lektion om kroppen

Med hjälp av koppartråd och folie har IKT-pedagog Caisa Skoglund och eleverna i årskurs 4 på Tågaborggskolan i Helsingborg gjort den analoga pappersplanschen digital. Se resultatet i filmen överst i blogginlägget.

Tidigare under året programmerade eleverna i årskurs 4 på Tågaborgsskolan en plansch om rymden där vi använde oss av Scratch och Makey Makey. Den planschen har visats upp för andra vid flera tillfällen och många har tyckt att den har varit häftig.

När vi nu jobbar med ett arbetsområde om kroppen valde vi därför att skapa fyra nya planscher. I arbetsområdet har eleverna arbetat med ämnena biologi, svenska och bild.

Ritad teckning av kroppen

De har bland annat tränat på att:

  • söka naturvetenskaplig information och använda olika källor. 
  • använda informationen för att skapa texter.
  • relatera till olika samband i människokroppen. 
  • kombinera olika bildelement. 

Teckning av kroppen

Eleverna har arbetat i par och tillsammans med fem andra par har de ritat en kropp och några av kroppens organ.

Programmering med hjälp av folie

På baksidan av planschen har de satt folie och koppartejp så att planschen ska kunna gå att programmera. De har skrivit faktatexter om organen och sedan har de läst upp och spelat in sina texter. Allt har sedan lagts upp i ett program i Scratch.

I filmen kan du se och höra resultatet.


Caisa SkoglundIKT-pedagog på Tågaborgsskolan i Helsingborg

Caisas privata blogg: cybercaisa.wordpress.com

Här kan du läsa mer i denna blogg: Helsingborg bloggar