Programmering – med och utan digitala verktyg

olaprogram

De digitala inslagen i barnens vardag blir allt fler och mer omfattande. För att kunna möta dessa inslag behöver vi följa den tekniska utvecklingen och kunna göra det begripligt att programmering ligger bakom de digitala lösningar som  är en stor del utav vår vardag.

Ett exempel:
Jag klickar på en vara på webben.
Sen dyker den upp som reklam på olika sajter.

Hur gick detta till?

I grundskolan (och motsvarande skolformer) ska förändringar i läroplaner och kursplaner ske som innebär att programmering förstärks och tydliggörs som ett inslag i undervisningen.
– Se förslag för Nationella IT-strategin här.

Hur tänker vi om begrepp som Digital kompetens och Datalogiskt tänkande?

Digital kompetens och Datalogiskt tänkande
Vad fyller vi dessa begrepp med och hur kan vi skapa likvärdighet i begreppen? Kan vi se likheter med problembaserat lärande och datalogiskt tänkande?

I vår film ger vi oss på att systematisera att borsta tänderna. I detta måste vi analysera och problematisera instruktionerna för att tandborstningen ska bli bra.

Om vi missar någonting eller lägger till för mycket fungerar tandborstningen då? Hur ger vi barnen våra instruktioner? Blir det alltid som vi har tänkt oss? Om inte, varför? Finns det bara ett sätt att lösa ett problem?

Programmering är roligt! Det behöver inte bara vara ettor och nollor utan ger även möjligheter till analys, problemlösning och skapande.

Om du jobbar i Helsingborgs stad och vill komma igång med programmering kan du anmäla dig till inspirationsträffar kring programmering och förändringarna i styrdokumenten här.

Vi vill med träffarna exemplifiera vad programmering är och hur du kan arbeta i skolan både analogt och digitalt, det vill säga med och utan digitala verktyg. Vi visar och samtalar om de verktyg som finns tillgängliga idag för att i slutet få prova på själva. Scratch, Beebots, code.org är några av verktygen som vi tittar på.

#programmeramera

/Ola Sandén och Jonas Christensen, Pedagogiskt center, Helsingborg.