Reggio Emilia-nätverket Snäckan bjuder in

Snäckan är ett ideellt Reggio Emilia-nätverk som bygger på att medlemmarna delar med sig till varandra av sina kompetenser, erfarenheter och resurser. Snäckans syfte är att skapa inspirerande möten kring pedagogiska frågor och de ”100 språken”.

Den 10 mars är det dags för nätverkets nästa träff. Då kan man lyssna till en spännande berättelse om de allra yngsta barnens möte med Digitala verktyg som en naturlig del av lärmiljön. Simon, Vera, Martin och Hanna från Brunnsberga förskola delar med sig av sitt arbete att skapa förutsättningar för ett ömsesidigt lyssnande och lärande i temat ”Barns möte”.

I nätverket Snäckan finns en mindre grupp, bestående av bland annat pedagogistor som ansvarar för att planera och samordna för gemensamma möten samt att informera medlemmarna om dessa. Denna grupp ansvarar också för facebookgruppen Snäckan ett Reggio Emilia nätverk som kommit till för att lättare sprida information och för att skapa ett digitalt forum för att inspirera, dela med sig och skapa pedagogiska diskussioner som leder till vidare utmaningar och lärande hos våra yngsta medborgare.

Reggio Emilia nätverket Snäckan 10 mars

Tid och plats: tisdagen 10 mars kl. 18.00 -20.00 i lokal Solen, Maria Park.

Snäckans arrangemang kostar inget mer än ditt intresse, nyfikenhet och engagemang. Det brukar vara stor efterfrågan på platserna, därför är din anmälan bindande efter bekräftelse om att det finns plats. Senast den 2 mars vill vi ha er anmälan men först till kvarn gäller. Vi begränsar antalet platser per skolområde och verksamhet så att vi får så stor spridning som möjligt.

Anmälan gör ni till kontaktperson: marie.petersson2@helsingborg.se  

Vår kontaktperson från Reggio Emilia institutet är vår ”ständige” inspiratör/bollplank/pedagogista: marianne.lindskog@reggioemilia.se