Reggio-emiliainspirationen och digitala kullerbyttor…

På bussen hem från Sett2014 var huvudet fyllt av intryck och jag råkade få en plats jämte en nyfiken och pratglad förskolechef. Vårt samtal på väg till Arlanda kom att ha många olika spår och det hela slutade med en Twitterskola i korthet och några goa skratt. Under vårt samtal ställde hon en fråga som fick mig att reflektera vidare. Jag berättade att jag sett ett intressant mönster på SETT2014 (och för den delen även på Sett2013) och det var att alla de föreläsningar som jag funnit intressanta, givande och flerdimensionella (med det menar jag föreläsningar där ämnet belystes och problematiserades ur många olika perspektiv) hölls av reggio-emiliainspirerade pedagoger. Frågan som hon ställde till mig var “Hör/ser du kanske det du vill höra/se?” (inte ordagrant men i denna andemening). Alla som känner och har arbetat med mig VET att jag hittar min pedagogiska grund i den reggio-emiliainspirerade filosofin så det enkla svaret skulle ju vara JA. Men jag tror att det handlar om något annat – jag tror att det inte är en SLUMP att de flesta föreläsare och förskolor som lyfts fram på en mässa som Sett2014 är just reggio-emiliainspirerade. Min, väldigt ovetenskapliga, magkänsla och betraktelse handlar om hur jag upplevt digitaliseringen av förskolan de senaste åren.

För mig började det pratas om digitala verktyg och förskolor “på riktigt” i samband med att Ipaden kom och började användas i förskolor strax därefter under 2011 – alltså. jag ÄR medveten om att digitala verktyg fanns i förskolan LÅNGT innan detta  men jag menar att det var i och med  Ipaden som diskussionen dök upp i den offentliga debatten. Bland de första reportage i media lyftes bland annat exempel från förskolor i Nacka, Stockholm. Jag kommer ihåg min känsla i och med dessa reportage, en känsla av intresse, nyfikenhet men också av att jag inte blev särskild imponerad/sugen – jag såg barn som satt, oftast ensamma, eller med andra barn som publik medan de spelade “pedagogiska spel” där exempelvis språk, matematik och färger “tränades” och där apparna oftast var uppbyggda med ett belöningssystem i form av glada tillrop och stjärnor osv. Missförstå mig rätt – jag dissar inte, i Nacka fanns pionjärerna när det gäller att “våga” ta in Ipadsen i förskolan och de var de som tog den första kritiken som kom också.

Dessa första åren med Ipads i förskolan har varit intressanta – och med hjälp av det “utvidgade kollegiet” på sociala medier och alla pedagoger som bloggat, gjort youtube-filmer om sina erfarenheter och tankar har alla förskolor haft sin “egen” digitala upptäcksresa. I Helsingborg köptes det på centralt håll in olika digitala verktyg som vi i skola/ förskola osv kunde få prova och detta ledde ganska snart till att Ipads, eller lärplattor som vi kallar dem hos oss, köptes in till alla avdelningar på de förskolor där jag arbetar och är IKT-ansvarig för.

Varför menar jag då att det inte är en slump att många reggio-emiliainspirerade pedagoger gavs plats på Sett2014? Jo – för att det för den reggio-emiliainspirerade pedagogen inte bara handlar om att förhålla sig reflekterade till ALLA verktyg vi har i förskolan utan också tänka kring sitt och barnens förhållningssätt till de digitala verktygen som kooperativt och utforskade och sin egen roll som medupptäckare. Ett digitalt verktyg kan aldrig bli “bara” en sak eller en “app” i dessa pedagogers verksamheter – inte med det förhållningssättet som de har till miljön och de verktyg vi erbjuder i miljön.

Claes Johannesson, IKT-samordnare på utbildningsförvaltningen, Stockholms stadPå Sett2014 lyssnade jag till två pedagoger från förskolan Torsgränd, en reggio-emiliainspirerad förskola,  i Stockholms stads monter – i sin presentation, om hur de arbetat tema platser genom bland annat film, hade de med ett talande citat från Mikael Jensen (forskar kring  lek, lärande, kognitiv utveckling och kommunikation vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet):

“Det är stor skillnad mellan vad ett föremål är avsett för och vad en människa kan göra med det”. Det är just i denna utgångspunkt som reggio-emiliainspirerade pedagoger hittar sin nyfikenhet kring barnen och vad som händer i barnens möte med miljön, varandra genom och med de digitala verktygen. Det är detta förhållningssätt som kommer fortsätta att driva diskussionen och hålla den på ett plan som handlar om så mycket mer är den senaste produkten, tekniken eller appen. Det är denna diskussion som kommer fortsätta på Sett2015 och under tiden tills dess och efter … det är i alla fall vad jag tror …

/Vera Rojas, Förskollärare på Västra Ramlösa förskoleområde