Rektorer i aktion – presentationer och dokument

Från spridningskonferensen Rektorer i aktion samlar vi nedan presentationsmaterial från medverkande skolor från Helsingborg och Sandnes.

Inledningsanförande, Lisbeth Gyllander (pdf)

Föreläsarna Andy Hargreaves och Dennis Shirley hälsar välkommen till Rektorer i aktion


Smeaheia skole om evnen til å styrke skoleledernes analytiske kompetanse

Smeaheia skoles presentation (pdf)


Wieselgrensskolan om förmågan att arbeta utifrån beprövad erfarenhet, vetenskapligt förhållningssätt och forskningsresultat


Porsholen skole om evnen til å styrke skoleledernes analytiske kompetanse

Porsholen skoles presentation (pdf)


Västra Ramlösa skola om förmågan att implementera strukturer och system för framgångsrik skolutveckling

https://youtube.com/aLaK61esRP0

https://www.youtube.com/watch?v=aLaK61esRP0&feature=youtu.be


Trones skole om evnen til å øke skoleledernes kompetanse til å drive skoleutvikling på vitenskapelig grunn


Rydebäcksskolan om förmågan att implementera strukturer och system för framgångsrik skolutveckling

Rydebäcksskolans presentation (pdf)


Soma Stangeland skole om evnen til å utvikle skoleledernes evne til å implementere organisatoriske strukturer og systemer

Soma Stangeland skoles presentation (pdf)


Elinebergsskolan om förmågan att analysera data


Lura skole om evnen til å sikre best mulig utnyttelse av skolens samlede ressurser og kompetanse

Lura skoles presentation (pdf)


Påarps skola om förmågan att säkerställa god användning av resurser och kompetenser

Påarps skolas presentation (pdf)


Giske ungdomsskole om evnen til å styrke skoleledernes endringskompetanse


Maria Parkskolan om förmågan att leda förändringar


Lurahammaren ungdomsskole om evnen til å utvikle skoleledernes evne til å implementere organisatoriske strukturer og systemer

Lurahammaren ungdomsskoles presentation (pdf)


Sandnes kommunaldirektør oppvekst skole Kari Bente Daae hälsar välkommen till Rektorer i aktion


Helsingborg stads utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall hälsar välkommen till Rektorer i aktion