Resurser kring källvärdering, netikett och Wikipedia i undervisningen

Nedan finns tre resurser utifrån föreläsningar kring källvärdering, netikett och wikipedia i undervisningen.

Källvärdering – är det bara att Googla?

Om utmaningen att avgöra vilka källor som är trovärdiga och att sålla bland information, desinformation och rent skräp.

Vad är Netikett?

Om det nya medielandskapet, hur vi beter oss på internet och hur vi kan handskas med det.

Att använda Wikipedia i undervisningen

Om olika typer av Wiki – sökbara webbplatser. Hur Wikipedia kan användas i undervisningen utifrån källkritiska synsätt samt förslag på övningar.

/ Jenny Bowman Lindell, Anna Berling & Cecilia Forssman och Ola Sandén.