Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Rönnowskas skolbibliotek är i världsklass

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien anser fackförbundet DIK och har utsett Rönnowska skolan i Helsingborgs bibliotek till ett Skolbibliotek i världsklass 2015.

Rönnowska skolans bibliotek är ett skolbibliotek i världsklass. Det tycker fackförbundet DIK som den 18 mars gav biblioteket utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2015.

Utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass

DIK:s expertgrupp för skolbibliotek hade ett 50-tal nomineringar att bedöma och även om alla nomineringar höll en hög kvalitet så ges utmärkelsen endast till dem som är i yppersta världsklass. Av de sökande är det därför endast en tredjedel, 16 stycken, som erhållit utmärkelsen och en av dem är Rönnowskas skolbibliotek.

skolbibliotekivarldsklass_annaberlingochceciliaforssman_640x250

– Vi är glada att en gymnasieskola med uteslutande yrkesutbildningar har fått utmärkelsen. Rönnowska skolan har ett välutrustat bibliotek som är centralt placerat. Detta möjliggör många och stimulerande möten med eleverna. Vi har ett nära och bra samarbete med våra lärarkollegor och har ett stort stöd från skolledningen, säger Anna Berling och Cecilia Forssman bibliotekarier på Rönnowska skolan.

Bland kriterierna kan man till exempel läsa att ett skolbibliotek i världsklass är en tydlig del av skolans pedagogiska vision, att det samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande och att det stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.

Fackförbundet har också ställt krav på skolbibliotekarierna och anser bland annat att Rönnowska skolans bibliotekarier Anna Berling och Cecilia Forssman är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna, de lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet och att de till och med är själva navet i den digitala kunskapsskolan.

Skolans yrkeslärare är läsande förebilder

En sak som Anna Berling och Cecilia Forssman själva vill lyfta fram som en stark bidragande orsak till utmärkelsen är ett lässtimuleringsprojekt bibliotekarierna har i samverkan med lärare i årskurs 1, även yrkeslärare.

Projektet som startade läsåret 2005 har fortsatt regelbundet och fortsätter kontinuerligt på de flesta av skolans program. Under en treveckorsperiod läser klasserna och deras lärare skönlitteratur vid ett tillfälle varje dag. Läsningen sker på såväl lektion i yrkesämne som i gymnasiegemensamt ämne. En av de stora vinsterna med detta projekt är att eleverna får andra läsande förebilder än svenskläraren och bibliotekarien.

– Skolan består av yrkesprogram där manliga elever och lärare dominerar. Att en yrkeslärare läser skönlitteratur tillsammans med sina elever på en yrkeslektion är därför en stor vinst, säger Anna Berling och Cecilia Forssman.

Johan Hermansson, kommunikatör, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg Stad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of pedagogsajten.familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close